Profilbild

Esbjörn Börjesson

Sällsynta läkemedel

Att en myndighet använder uttryck som »horribla priser på läkemedel drabbar patienter« är ytterst ovanligt för att inte säga unikt. Men detta påstods i ett pressmeddelande från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, den 3 maj 2011. Verket ansåg att läkemedelsföretag utnyttjar en »utpressningsliknande situation för att tjäna extrema summor på läkemedel för människor med allvarliga och […]

Det behövs ett tydligare ansvar för patientens hela behandling

Regeringens läkemedelsstrategi som offentliggjordes den 26 augusti tar ett brett grepp på läkemedelsområdet. Kampanjen Koll på läkemedel har granskat de delar som berör äldres läkemedelsbehandling och efterlyser ett tydligare ansvar för patientens hela behandling.

Svårt kommunicera evidens till patienter

                  För tio år sedan hade Läkartidningen en serie om evidens-baserad medicin som gjorde intryck på mig. EBM har som sin grundtanke att tillgängliga vetenskapliga resultat skall komma till direkt användning i det praktiska kliniska arbetet. Begreppet syftar till att klinisk medicin skall bygga på bästa möjliga […]

Vem bestämmer över liv och död?

Barn som föds i Sverige har sämre kvalitet! Orden kommer från en av kvinnorna från jordbruksbygderna i mellersta Anatolien som slår ut med händerna inför sina medsystrar på alfabetiseringsskolan i Rinkeby. En av de andra kvinnorna fyller på och säger: »I Sverige tillåter man inte barn att dö, man motsätter sig till och med Guds […]

Dags att börja ta bemötandet på allvar

Ytterligare en studie visar nu att sjuka människor kan bli friskare bara av att få ett bra bemötande. Frågan är vad vi ska göra med kunskapen?

Kan ökad forskning ge färre läkemedel?

Med den makalösa bedriften att kartlägga det mänskliga genomet, var vi många som trodde på den snara ankomsten av en ny era inom medicinen. Tidigare hade de som utvecklat nya läkemedel gissat och provat sig fram ? nu skulle de känna mekanismerna och kunna skräddarsy mediciner. Hittills hade läkemedel mest angripit symptom på sjukdomar ? […]

“Sverige har förlitat sig på företagens FoU”

Det samlande systemet för forskning och utveckling i Sverige är allvarligt underfinansierat. Landet har tryggt förlitat sig på sina globala företags FoU. Det skriver Hans Bergström i en analys av det svenska forskningsklimatet.

Från motvallskärring till konstruktiv kund

Nu har jag lämnat Apoteket. Det är bara att erkänna, jag höll på att bli en omöjlig motvalskärring. Nu har jag istället chans att bli en konstruktiv kund! Det jag önskar nu är att mina kollegor som arbetar kvar får möjligheten att skapa största möjliga patientnytta med de resurser som finns. Mycket av det Apoteket […]

INBLICK: Regeringen missar poängen i direktiv till forskningsutredning

Sjukvårdens aktiva intresse för kliniska studier har varit ett svenskt adelsmärke. Ungefär hälften av läkarna brukade skriva doktorsavhandlingar. Den svenska medicinforskningen hade unikt stark knytning till klinisk verklighet. Pharmacia och Astra medverkade till att svensk sjukvård också utförde många kliniska prövningar av nya läkemedel. Även utländska läkemedelsbolag med forskningsinriktning, som Merck, förlade en stor del […]

Människans komplexitet bekymrar Big Pharma

Hösten 2006 har fått sitt eget namn inom läkemedelsbranschen: ?den svarta hösten?. Allt som förväntades bygga en framtid gick fel. Trots att klimatet på den amerikanska marknaden blivit bistrare finns de största problemen hos företagen själva.

Läkemedelsriksdagen värdefullt forum

Fram till för några år sedan arrangerade Apotekarsocieteten årligen en endags Läkemedelsriksdag. I slutet av januari återupptogs traditionen, denna gång som ett samarrangemang med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Läkemedelsförmånsnämnden och SBU. Inledningstalare var Curt Furberg, farmakolog, verksam i USA och känd för att våga utmana såväl offentliga institutioner som läkemedelsindustrin. Han diskuterade utifrån ett internationellt perspektiv varför […]

Förfalskade läkemedel allt vanligare

Handeln med förfalskade läkemedel är ett växande globalt folkhälsoproblem. En bred internationell satsning ledd av WHO ska nu verka för större uppmärksamhet och samordning av insatser på området, och Läkemedelsverket planerar en informationskampanj. Industrin anklagas dock för att utnyttja frågan i sin argumentation mot parallellimport av läkemedel.

Prisad Lundaforskare ser mer än magnetkameran

I höstas blev hon den första att få pris från Ulla-Carin Lindquists stiftelse för sin forskning kring sjukdomen ALS. Elisabet Englund använder metoder som visar mer än magnetkameran lyckas avslöja.

Att ta makt över sitt läkemedel

Patient-centered care, concordance, patient empowerment, expert patient? Termer som sätter patienten i centrum är numera legio i den internationella litteraturen. Strömningen kan ses som en motreaktion mot det patriarkala förhållningssättet till patienten. Genom att istället se patienten som expert kan man bättre ta vara på patienters, ofta tysta, kunskap om sin sjukdom och uppmuntra till […]

Ge mig en komma-ikapp-knapp

Det har varit val, om ni minns. Ja, man har nästan glömt det så här några veckor efteråt. Plötsligt var alla möjliga partier och politiker synliga ett ögonblick, ivriga att övertyga oss om sin förträfflighet. Själv röstar jag mest efter någon sorts ideologisk grundsyn, för jag har inga illusioner om att det ena eller andra […]

Stor reform av läkemedelskontrollen på väg i USA

Vioxx, Merck/MSD:s smärtstillande storsäljare, fortsätter spöka två år efter att företaget drog in läkemedlet sedan det stod klart att det vid långtidsanvändning medförde ökad risk för hjärtinfarkt. Två år efter debaclet kommer också förslagen till reformer av FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, som godkände Vioxx på snabbspår 1999. Institute of Medicine, en respekterad del av de […]