Annons

Olika biverkningsprofil hos schizofrenimedel

Metabola biverkningar som viktuppgång och i vissa fall diabetes vid behandling med moderna neuroleptika uppmärksammas allt oftare. En ny studie visar skillnader mellan preparat i gruppen.

19 okt 2005, kl 15:56
0

Enligt en enkätundersökning som Schizofreniförbundet nyligen genomfört bland sina medlemmar angav närmare 70 procent att de är missnöjda med sin läkemedelsbehandling och att viktuppgång är det största problemet, enligt ett pressmeddelande från Pfizer.

I en aktuell studie som publicerats i American Journal of Psychiatry var syftet att jämföra effekt och biverkningsprofiler hos olanzapin och ziprasidon.

Studien visade att preparaten har likvärdig effekt. Däremot sågs skillnader i metabola biverkningar; betydligt färre patienter som behandlats med ziprisadon drabbades av övervikt, förhöjda kolesterolvärden och nedsatt glukostolerans.