Neuroleptika kan ge ökad dödlighet hos dementa

Enligt en amerikansk metaanalys kan atypiska neuroleptika ge ökad dödlighet hos alzheimerpatienter.

19 Okt 2005, kl 12:41
0

Atypiska neuroleptika som olanzapin, risperidon och klozapin används ofta för att behandla förvirring och aggressivitet hos patienter med Alzheimers sjukdom. En metaanalys som publiceras i dagens utgåva av JAMA (2005;294:1934-1943) visar att läkemedlen kan ge ökad dödlighet hos dessa patienter.

Forskarna analyserade 15 tidigare studier på mer än 5 000 äldre dementa patienter. Enligt analysen inträffade 118 dödsfall bland de 3 353 patienter som använt något av läkemedlen (3,5 procent) jämfört med 40 av de 1 757 som använt placebo (2,3 procent). Risken var lika stor för samtliga läkemedel i gruppen.

Analysen gav ingen information om orsaken till den ökade risken. Men i april i år gick det amerikanska läkemedelsverket FDA ut med en varning om rapporterade dödsfall beroende på hjärtsvikt och lunginflammation hos äldre dementa patienter som kunde kopplas till atypiska neuroleptika.