Annons

Läkemedelsfel berättas sällan

Att glömma att ge en patient sitt läkemedel är det vanligaste felet i läkemedelsbehandling. Och det är ovanligt att patienter och anhöriga underrättas, enligt en amerikansk studie.

15 jan 2013, kl 18:05
0

Annons

Studien, som är publicerad i tidskriften Critical Care Medicine, har undersökt hur vanligt det är med felaktig läkemedelsbehandling. Forskarna använde sig av en databas innehållandes 840 000 frivilligt inrapporterade fel i läkemedelsbehandlingen mellan 1999 och 2005 från 537 sjukhus i USA, skriver Reuters.

Forskarna fann att 56 000 fall, eller 6,6 procent, av den felaktiga läkemedelsbehandlingen skedde på intensivvårdsavdelningar. Majoriteten av alla fel, cirka 98 procent, ledde dock inte till att patienten skadades. Men de där patienten skadades skedde oftare på en intensivvårdsavdelning, vilket inte är oväntat då de patienterna oftare är svårt sjuka, enligt forskarna bakom studien. 

Det vanligaste felet var att glömma att ge patienten sina läkemedel. Bland de mer allvarliga felen var felaktig dosering av läkemedel vanligt. Enligt forskarna vidtogs ingen åtgärd efter att felet upptäckts vid ungefär hälften av tillfällena. Bara en tredjedel av sjukvårdspersonalen som begått felet fick veta det efteråt.  Inte heller blev de drabbade patienterna eller anhöriga underrättade om felen. Bara i två procent av fallen fick de veta. Enligt forskarna bakom studien är detta inget som behöver oroa patienterna då den ska ses som ett sätt att ta reda på hur det ser ut i verkligheten jämfört med hur man tror att det ser ut.