Annons

Barn fick dubbel dos läkemedel

Fel recept expedierades på apotek och ett barn fick dubbel dosering av ett läkemedel mot infektioner.

23 nov 2015, kl 09:41
3

Annons

Ett barn var ordinerat Flagyl, ett läkemedel mot infektioner, av en barnläkare, enligt ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Läkaren ska ha skrivit ut ett e-recept men sedan upptäckt att doseringen var för hög och skrev ett nytt recept med halverad dos.

Den expedierande farmaceuten på apoteket uppmärksammade inte att det fanns två recept och gav ut receptet med den högre dosen. Efter två dygn lades barnet in på sjukhus och fick droppbehandling på grund av kräkningar, enligt klagomålet.

Enligt Ivos beslut i ärendet frågade farmaceuten om barnets vikt, räknade på doseringen och uppmärksammade att det var en högre dos än normalt i förhållande till barnets vikt. Dock var den inte högre än maxdosen enligt FASS och hon informerade även barnets mamma om detta.

Ivo har utrett händelsen och kommit fram till att farmaceuten var noggrann när receptet expedierades. Dock observerade farmaceuten inte att det fanns ytterligare ett recept med en lägre dosering, vilket ses som en brist. Myndigheten avslutar ärendet utan kritik mot farmaceuten i och med att hen ansågs vara noggrann och gjorde avvägningar inför att läkemedlet var förskrivet med en hög dos.

En del av klagomålet som gäller den förskrivande läkaren utreds av Ivo i ett annat ärende.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Nu var det ett tag sedan jag jobbade på apotek, men vilka kommunikationsmöjligheter finns mellan vård och apotek i ett fall som detta? Läkaren kan knappast ringa eftersom patienten kan gå var som helst för att hämta ut. Ytterligare ett meddelande via e-recept? Går det?

  2. Adam: Läkaren kan lyfta luren, ringa valfritt apotek och be dem korrigera receptet alternativt be apoteket makulera det felaktiga och sedan skicka ett nytt. Tar 30 sek och då vet både läkare och apotek vilket recept som är korrekt. Har varit med om att det kommit flera recept från samma läkare med kort mellanrum. Inga kommentarer gjorde att jag kunde veta vilket som var rätt och läkaren går såklart inte att få tag i. Och då kan det bli som i fallet med Flagylen ovan.