Annons

Hon ska leda den nya apoteksutredningen

Åsa Kullgren, S, ordförande för landstingsstyrelsen i Sörmland, ska leda apoteksutredningen där bland annat tillgängligheten på läkemedel kommer att ses över.

20 nov 2015, kl 15:59
0

Annons

Åsa Kullgren ska leda apoteksutredningen. Foto: Pelle Wichmann

Den nya apoteksutredningen kommer bland annat att fokusera på ökad kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Åsa Kullgren, S, ordförande för landstingsstyrelsen i Sörmland är den som fått i uppdrag att hålla i utredningen.

I uppdraget ingår bland annat att analysera utvecklingen av apoteksmarknaden som har skett sedan omregleringen 2009 och göra en bedömning av hur marknaden kan komma att ändras av pågående trender, både på kort och lån sikt.

– Det känns viktigt och intressant att kunna göra det här. Jag kommer dels att titta på tillgängligheten till läkemedel och dels
på hur apoteken kan bli en mer naturlig del av vårdkedjan, säger Åsa Kullgren och fortsätter:

– Det blir inte fråga om någon återreglering. Det är inte vad utredningen syftar till, utan det gäller snarare en reglering av vissa delar i systemet.

Dock är det för tidigt för att mer detaljerat gå in på utredningens fokus.

– Jag måste landa innan jag kan säga vad jag kommer att fokusera på. Jag ska gå igenom direktiven noga och träffa departementet först, säger Åsa Kullgren.

I och med att hon tar sig an uppdraget kommer hon också att sluta sitt uppdrag i landstinget.

Enligt kommittédirektiven som beslutades i går, torsdag, vid ett regeringssammanträdande bör utredningens fokus ligga på åtgärder för att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden.

Eventuella åtgärder för att säkerställa en god tillgänglighet till apotekstjänster i hela landet samt åtgärder för att säkerställa leverans och tillhandahållandeskyldigheter av läkemedel ska analyseras i utredningen. Inom den punkten ingår även att se över behovet av åtgärder för att säkra att 24-timmarsregeln efterlevs.

I direktiven står det att utredaren ska beakta att nuvarande modell för generiskt utbyte inte ska förändras. Detta är något som Sveriges Apoteksförening, i en kommentar om utredningen, tycker saknas. Föreningen anser att det bör finnas en möjlighet att föreslå förändringar av generikasystemet, i och med att det i dag påverkar många av de områden som ska ses över i utredningen.

Det står även att utredaren inte heller ska lämna förslag som innebär att handelsmarginalen utökas, eller att netto medför ökade utgifter för det offentliga.

– Jag tror att den största utmaningen kommer att vara att leva upp till förväntningarna på den här utredningen. Hur mycket man egentligen kan göra, men det återstår att se, säger Åsa Kullgren.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016.