Nätkunder fick andra kunders läkemedel
Foto: Istock

Nätkunder fick andra kunders läkemedel

Ett nätapotek har lex Maria-anmält sig själv efter att ha skickat fel paket till 34 kunder.

30 nov 2022, kl 07:44
0

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett en lex Maria-anmälan från ett nätapotek som av misstag skickat fel paket med läkemedel till 34 mottagare. Felsändningarna skedde tidigare i år och innebar enligt Ivo en risk för allvarlig vårdskada i form av risk för intag av felaktiga läkemedel och risk för fördröjd livsnödvändig behandling. Dessutom ledde det hela i vissa fall till att känsliga personuppgifter röjdes.

Apoteksföretaget berättar i sin anmälan till Ivo att det hela inträffade under en period när företaget tog nya maskiner på lagret i bruk. Det var maskiner för paketering och etikettering av paket. Samtidigt förändrades vissa arbetsprocesser för plockning och packning på lagret.

I samband med dessa förändringar fick under tre veckor sammanlagt 34 paket med receptbelagda läkemedel fel etiketter och skickades i väg.

När misstagen upptäcktes tog nätapoteket kontakt med drabbade kunder. Det framkom enligt företaget inte i något fall att personerna börjat ta fel läkemedel. De felskickade läkemedlen begärdes i retur för att destrueras. Kunderna erbjöds nya leveranser eller återbetalning.

Apoteksföretaget har efter det inträffade gjort ett flertal åtgärder för att förhindra en upprepning. Ivo bedömer därför att företaget har uppfyllt kraven i patientsäkerhetslagen och avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder.