Annons
Anmälningar försvann efter fel på e-tjänst hos Ivo
Foto: Istock

Anmälningar försvann efter fel på e-tjänst hos Ivo

I över två månader fanns ett oupptäckt fel i e-tjänsten där apotekspersonal anmäler patientsäkerhetsrisker.

5 feb 2021, kl 12:17
0

E-tjänsten för lex Sarah-anmälningar och apotekspersonals anmälningar mot läkemedelsförskrivare hos Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fungerade inte på drygt två månader. Ett tekniskt fel gjorde att anmälningarna inte sparades och att Ivo inte fick kännedom om dem. Det skriver myndigheten på sin hemsida där de också uppmanar berörda att skicka in anmälningarna på nytt.

Läkemedelsvärlden begärde under torsdagen vid upprepade tillfällen via Ivo:s presstjänst att få tala med någon ansvarig på myndigheten för att få svar på vad det innebär att två månaders digitala anmälningar har försvunnit. Först på fredagsmorgonen kom ett svar på några av frågorna från Sofia Palmér, it-chef på Ivo, via presstjänsten.

”Felet uppstod i samband med en planerad uppgradering av e-tjänsterna den 17 november, då myndighetens IT-leverantör tillförde felaktig kod som orsakade felet. Felet åtgärdades samma dag som det upptäcktes, 26 januari och e-tjänsterna fungerar numera som de ska.”

I mejlet står också vad myndigheten har vidtagit för åtgärder.

”IT-enheten har nu tillsammans med vår IT-leverantör säkerställt att liknande fel inte kan uppkomma igen. Händelsen har anmälts till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som en IT-incident.”

150 klagomål mot läkemedelsförskrivare 2019

Det är alltså två olika typer av anmälningar som kommit bort utan att någon har märkt det på två månader. Den ena typen är de anmälningar som apotekspersonal sedan 2011 är skyldig att göra enligt patientsäkerhetslagen. Skyldigheten innebär att apotekspersonal ska anmäla om de misstänker att en yrkesutövare överförskriver läkemedel.

Den andra typen av anmälningar är de så kallade lex Sarah-anmälningarna. En lex Sarah-anmälan ska göras vid ett missförhållande, eller om det har funnits en risk för ett missförhållande, inom verksamheter som bedriver socialtjänst.

Hur många sådana här anmälningar som kan tänkas ha försvunnit på grund av felet med e-tjänsten svarar inte Ivo på i sitt mejl. Men myndigheten uppger att de under 2019 fick in drygt 1000 lex Sarah-anmälningar och 150 anmälningar från apotekspersonal mot yrkesutövare som förskriver läkemedel. Då rörde det sig alltså i genomsnitt om över 80 lex Sarah-anmälningar och över 10 anmälningar från apotekspersonal mot läkemedelsförskrivare i månaden. 2019 fanns inte den nu aktuella e-tjänsten, som ska förenkla för berörda att göra anmälningar. Ivo skriver i sitt mejl att de i dag får in merparten av anmälningarna via post, men en del via e-tjänsten.

Läkemedelsvärlden ställde frågan om det finns en risk att de som anmält händelser under den här perioden inte får kännedom om felet. I sitt mejlsvar skriver Ivo:

”Vi uppmanar nu bland annat via www.ivo.se och genom våra olika nätverk, de som under perioden använt tjänsten att göra anmälningar på nytt.”

Läkemedelsvärlden har återigen bett Ivo om en intervju med någon som kan svara på fler frågor kring ärendet men i ett mejl skriver presstjänsten att myndigheten avböjer att ge ett annat svar.