Annons
Fördröjd behandling kan ha orsakat synskada

Fördröjd behandling kan ha orsakat synskada

Nätläkaren dröjde med att remittera till ögonläkare vilket kan ha orsakat den synskada patienten drabbades av.

19 jun 2019, kl 10:40
0

Annons

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett det som hände när en person i slutet av förra året sökte digital vård för ögonbesvär hos nätläkartjänsten Min doktor. Händelseförloppet slutade med att patienten fick bestående ärr på hornhinnan som har lett till nedsatt syn.

Vid den inledande kontakten hade patienten haft intensiva besvär i höger öga under ett dygn. Patienten sökte vård hos nätläkartjänsten genom sin sjukförsäkring i ett försäkringsbolag, upprättade ett digitalt besök och beskrev sina symtom. Det sved, skavde och gjorde ont i ögat som även var kletigt och varigt. Patienten kunde inte använda linser och hade svårt att sova på grund av besvären. Dessutom var synen påverkad.

Patienten laddade även upp två bilder på ögat.

Läkaren bedömde att det handlade om en ofarlig bindhinnekatarr (konjunktivit) och skrev ut ögonsalva med antibiotika. Ordinationen var att behandla med salvan fram till två dagar efter att symtomen gått över samt att inte använda kontaktlinser.

Efter fem dagar återkom dock patienten till Min doktor och berättade att ögat fortfarande var rött och svullet. Läkaren förnyade receptet och uppmanade, enligt nätläkartjänstens egen rapport, patienten att ”ge det några dagar till”.

Besvären gick ändå inte över och efter ytterligare fyra dagar återkom patienten igen. Nu var patienten orolig eftersom det även dykt upp en vit prick i synfältet och pricken gick inte bort trots sköljning av ögat. Nätläkaren skrev då en icke akut remiss till ögonläkare och remissen skickades till patientens försäkringsbolag för bokning hos någon av bolagets anslutna ögonläkare.

Efter ett par veckor kom patienten till en ögonläkare och senare till en ögonklinik vid ett universitetssjukhus. En hornhinneinflammation konstaterades i höger öga. Den behandlades och läkte ut, men efterlämnade ett ärr på hornhinnan och en bestående synnedsättning.

Min doktor skriver i sin analys av fallet att den aktuella läkaren inte följde nätläkartjänstens behandlingsriktlinjer. Den inledande informationen från patienten om synpåverkan är varningsmärkt i it-systemet och läkaren borde redan från början utrett det symtomet noggrannare. Dessutom säger Min doktors riktlinjer att en patient ska hänvisas till fysisk vård om den här typen av ögonbesvär kvarstår efter fem dagar med antibiotikabehandling, vilket alltså inte skedde.

Efter det inträffade har Min doktor reviderat riktlinjerna för att förstärka vägledningen om handläggning vid synpåverkan i samband med ögoninflammation och extra vaksamhet om patienten är linsbärare. Samtliga tjänstgörande nätläkare har fått information om revideringen.

Ivo bedömer att vårdgivaren därmed har fullgjort sina skyldigheter och avslutar ärendet utan ytterligare åtgärder.