Annons
Personalflykt fortsätter ge problem
EMA arbetar hårt med rekrytering för att kunna ersätta de anställda som väljer att inte flytta med till Amsterdam.

Personalflykt fortsätter ge problem

Stora delar av den europeiska läkemedelsmyndighetens verksamhet måste fortsätta att ligga nere på grund av personalbrist efter flytten till Amsterdam.

19 jun 2019, kl 14:19
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har hittills förlorat drygt 16 procent av sin personalstyrka i samband med flytten från London till Amsterdam. Bara 464 av de för närvarande 776 anställda har flyttat till Nederländerna och 312 distansarbetar fortfarande.

Hur många som till slut verkligen kommer att flytta är fortfarande osäkert och EMA arbetar för närvarande hårt med nyrekrytering för att fylla både de luckor som redan uppstått och de som väntas uppstå.

Prognosen är att läkemedelsmyndigheten kommer att förlora omkring en fjärdedel av den ursprungliga personalstyrkan på omkring 900 anställda.

EMA:s styrelse diskuterade vid sitt senaste möte den ansträngda personalsituationen och konstaterade att det inte går att gå upp till full verksamhetsnivå med nuvarande personalbrist. Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat drog EMA temporärt ned på verksamheten för att klara flytten för tre månader sedan. Merparten av de delar av verksamheten som då tillfälligt lades ned, kommer att fortsätta att ligga nere åtminstone fram till oktober. Då ska en ny utvärdering av läget göras.

Det är bland annat utveckling av riktlinjer, medverkan i internationella aktiviteter och arrangemang av intressentmöten som tills vidare ligger nere.

Det var Storbritanniens annalkande (?) utträde ur EU som tvingade EMA att flytta sitt huvudkontor från London till Amsterdam. Där håller EMA än så länge till i tillfälliga lokaler i väntan på bygget av en ny kontorsbyggnad som ska vara inflyttningsklar i januari 2020.