Annons
Högsta domstolen slår fast: CBD-olja är narkotika
CBD-olja, också beskriven som cannabisolja, ska betraktas som narkotika. Det är konsekvensen av en prejudicerande dom i Högsta domstolen.

Högsta domstolen slår fast: CBD-olja är narkotika

I en prejudicerande dom slår Högsta domstolen fast att CBD-olja som innehåller THC ska klassas som narkotika.

18 jun 2019, kl 15:12
0

Annons

Med Högsta domstolens beslut undanröjs tidigare instansers friande domar i ett mål rörande innehav av så kallad CBD-olja, det vill säga olja med cannabinoiderna CBD och THC utvunnen ur industrihampa. Domen ger också facit på en fråga som varit öppen för tolkningar.

I november 2017 åtalades en person i tingsrätten för ringa narkotikabrott. Personen hade sammanlagt 25 ml CBD-olja som innehöll den hallucinogena och narkotikaklassade cannabinoiden THC, i sin ägo.

Den åtalade erkände innehav, men menade att det inte var att betrakta som ett brott då oljan enligt hans uppfattning inte var narkotika, utan skulle användas som kosttillskott med smärtlindrande syfte.

Tingsrätten friade mannen eftersom man ansåg att det inte var tillräckligt tydligt fastställt var den straffbara gränsen för THC-innehåll i CBD-olja går.

Domen överklagades till hovrätten som dock gjorde samma bedömning som tingsrätten, varpå hovrättens dom överklagades till Högsta domstolen.

CBD-olja framställs, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, av industrihampa. Industrihampa är i sin tur en cannabissort med låg THC-halt, under 0,2 procent, som bland annat används för framställning av rep, säckar och tyger. Vilka cannabistyper som klassificeras som industrihampa och som är tillåtna att odla under ovanstående förutsättningar har slagits fast av EU, som också ger ekonomiskt stöd till odlare av industrihampa.

CBD-olja används å andra sidan i hälsofrämjande syfte, bland annat som smärtlindring, och intas oralt som droppar eller inhalationer. På grund av att oljan framställs ur industrihampa med låg THC-halt, och att industrihampa inte anses vara narkotika, har en uppfattning varit att CBD-olja med låga halter THC inte heller är att betrakta som narkotika.

Men här slår alltså Högsta domstolen fast att så inte är fallet.

– Högsta domstolens dom i dag betyder att det resonemanget inte gäller för beredningar som CBD-olja, säger Glenn Karlsson, justitiesekreterare på Högsta domstolen. Gränsvärdet har ingen betydelse.

I domen hänvisar Högsta domstolen till det faktum att THC är klassat som narkotika och man menar att det inte spelar någon roll om den THC som finns i CBD-olja kommer från industrihampa eller från någon annan typ av cannabisväxt – det är narkotika oavsett.

– Högsta domstolens dom är ett prejudikat som klargör rättsläget i denna fråga. Det innebär att om man köper CBD-olja innehållande THC kan det bedömas som ett narkotikabrott, säger Glenn Karlsson.

Vilka konsekvenser får domen för försäljare och köpare av CBD-oljor?
– Vad gäller företagen kan jag inte uttala mig eftersom jag inte vet var de har sina säten eller hur deras internethandel ser ut. Vad gäller köpare är systemet uppbyggt så att det är varje enskilds ansvar att ha kännedom om vad som är narkotika och inte, och vad som därmed är lagligt att inneha. Den generella konsekvensen är att rättsläget nu har blivit tydligt – all CBD-olja med THC i Sverige är narkotika, säger Glenn Karlsson.

Även Läkemedelsverket har haft ögonen på CBD-oljorna och deras försäljare. I april förra året fattade Läkemedelsverket beslut om att oljorna ska betraktas som läkemedel, vilket innebär att de inte får säljas utan att ha godkänts som läkemedel, något som Läkemedelsvärlden rapporterade om.

I samband med beslutet förbjöd Läkemedelsverket tre företag att sälja sina CBD-produkter. Myndighetens beslut överklagades dock till förvaltningsrätten i Uppsala, som ännu inte meddelat dom i ärendet.