Annons
Viktiga antibiotika upphandlas till pilotprojekt
Foto: Istock

Viktiga antibiotika upphandlas till pilotprojekt

Folkhälsomyndigheten har inlett pilotprojektet om en ny ersättningsmodell för vissa antibiotika.

18 jun 2019, kl 14:29
0

Brist på viktiga antibiotika är ett växande problem i svensk hälso- och sjukvård. Det kan bland annat handla om antibiotika som behövs mot infektioner där bakterien uppvisat resistens mot vanliga antibiotika.

Som Läkemedelsvärlden tidigare har skrivit har Folkhälsomyndigheten fått regeringens uppdrag att testa en ny ersättningsmodell som en åtgärd mot bristproblemen. Modellen är tänkt att göra det lönsammare för läkemedelsföretag att tillhandahålla viktiga antibiotika på den svenska marknaden. Den går ut på att läkemedelsföretag får en fast årlig ersättning  och som motprestation förbinder sig att inom en viss tid leverera en särskild typ av antibiotika. Modellen ska testas i en pilotstudie.

Nu meddelar Folkhälsomyndigheten att förberedelserna för den nationella upphandlingen av de antibiotika som ska ingå i pilotstudien har startat. Det första steget är att bestämma vilka läkemedel som ska ingå. Upphandlingen genomförs i samarbete med SKL kommentus inköpscentral och ska vara klar under hösten 2019.

Modellen togs fram av  Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i ett tidigare regeringsuppdrag. Projektet, som kommer att pågå fram till 2022, finansieras delvis av Vinnova.

– Genom den här piloten får vi en unik möjlighet att testa en modell där staten och företagen samverkar för att garantera antibiotikatillgången. Tillgången till antibiotika och andra livsavgörande läkemedel är en viktig samhällsutmaning i många länder där det behövs nya lösningar på systemnivå, säger Frida Lundmark, programansvarig på Vinnova.