Annons
Kammarrätten om cbd-fall:
Rätt förbjuda e-försäljning från utlandet av cbd
Foto: Istock

Rätt förbjuda e-försäljning från utlandet av cbd

Kammarrätten avslår överklagandet från ett holländskt företag och går på Läkemedelsverkets linje.

10 maj 2023, kl 10:38
0

Annons

Läkemedelsverket hade rätt att förbjuda e-försäljning av cbd, cannabidiol, till kunder i Sverige. Det slår kammarrätten i Stockholm fast i ett nytt avgörande där domstolen låter det tidigare beslutet från förvaltningsrätten i Uppsala stå fast.

Stoppade e-försäljning av cbd

Fallet handlar om det nederländska företaget Nordic trading groups onlineförsäljning av produkter med cannabidiol, cbd, till kunder med adress i Sverige. Läkemedelsverket förbjöd 2021 bolaget att sälja elva namngivna sådana produkter till konsumenter i Sverige. Några av produkterna var ”CBD  hampaolja”, ”CBD kapslar”, ”CBD tuggummi” och ”CBD-olja för hundar”.

För säkerhets förbjöd Läkemedelsverket dessutom företaget även att sälja andra cbd-produkter för invärtes bruk. Hela förbudet förenades med ett vite på en miljon kronor.

Skälet till förbudet var att Läkemedelsverket definierade produkterna som läkemedel som kräver godkännande enligt läkemedelslagen, vilket de inte hade. Myndighetens argument för läkemedelsklassningen var att bolaget marknadsförde cbd-produkterna med medicinska påståenden om att de kunde förebygga och behandla sjukdom.

Överklagade i två instanser

Men företaget överklagade förbudet till förvaltningsrätten och hävdade att svenska regler inte skulle gälla. Bolaget hänvisade till e-handelslagen som innebär att nationella regler i vissa fall inte får begränsa rätten att erbjuda online-tjänster inom EES.

Företaget framförde också att produkterna inte skulle klassas som läkemedel och menade att man inte påstått att de hade medicinska effekter.

När förvaltningsrätten i sin dom höll med Läkemedelsverket överklagade företaget i höstas till kammarrätten.

mr

Kammarrätten kom nyligen med sin dom. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att Läkemedelsverket har rätt att stoppa företagets e-försäljning av cbd.

I det EU-direktiv som är grunden för e-handelslagen framgår, skriver kammarrätten, att denna lagstiftning inte ska påverka skyddsnivån när det gäller folkhälsa och konsumentintressen. E-handelslagen är alltså inget hinder för att tillämpa läkemedelslagens krav på godkännande och registrering.

Kammarrätten ser heller inget skäl att sätta ned vitesbeloppet på en miljon, som företaget hade begärt.