Förbud och saftiga viten för försäljning av CBD-olja

Förbud och saftiga viten för försäljning av CBD-olja

Läkemedelsverket har förbjudit två bolag att sälja CBD-olja. Saftiga böter väntar om de trotsar förbjudet.

10 jun 2020, kl 16:24
0

Annons

De två bolagen Glowing Pine och Mantle Wellness får enligt ett beslut från Läkemedelsverket inte sälja CBD-olja och andra CBD-produkter på den svenska marknaden. Produkterna innehåller cannabidiol och har sålts med syfte att ge intryck att de kan behandla sjukdomar, menar Läkemedelsverket.

Då ingen av produkterna är godkända som läkemedel eller har underlag som gör det möjligt att bedöma eventuell medicinsk effekt, bryter de båda bolagen mot läkemedelslagen.

Flera förbud mot CBD-olja

Läkemedelsverket har, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, drivit flera liknande tillsynsärenden mot bolag som sålt CBD-produkter på den svenska marknaden. Ett sådant gällde bolaget Curious Oak AB som förbjöds att sälja sina CBD-produkter.

Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala, som dock gick på Läkemedelsverkets linje. Bolagets verksamhet flyttades därefter till ett nytt bolag, Glowing Pine, som fortsatt försäljningen av CBD-produkter i Sverige.

Både Glowing Pine och Mantle Wellness är registrerade i Nederländerna, men försäljningen har skett till svenska kunder på svenskspråkiga webbsidor och med priser angivna i svenska kronor.

Saftiga viten vid överträdelse

Läkemedelsverkets försäljningsförbud gäller med omedelbar verkan. Till varje förbud är kopplat ett löpande vite om 600 000 kronor. Det innebär att bolagen kan dömas att betala denna summa för varje gång förbudet överträds, det vill säga varje gång en försäljning sker.

I dagsläget, nio dagar efter Läkemedelsverkets beslut, har Mantle Wellness upphört med försäljningen till kunder med postadress i Sverige. Dock ligger den svenska produktsidan med CDD-oljor och liknande fortfarande uppe.

CBD-produkterna (Hemply balance) som säljs av Glowing Pine kan fortfarande köpas av svenska konsumenter via produkthemsidan.