Dom slår fast: rätt att förbjuda CBD-produkter

Dom slår fast: rätt att förbjuda CBD-produkter

Läkemedelsverket hade rätt i att förbjuda fem närings-
idkare att sälja CBD-produkter, enligt Förvaltningsrätten.

30 aug 2019, kl 11:43
0

Annons
Josefin Liljeteg.

Josefin Liljeteg.

Förvaltningsrätten i Uppsala meddelar i en dom som kom i går torsdag att de fem näringsidkare som Läkemedelsverket förbjudit att sälja CBD-produkter även fortsättningsvis har försäljningsförbud.

– Vi ser positivt på att fallen prövats i domstol. Nu har domstolen klargjort att CBD-oljor är läkemedel, säger Josefin Liljeteg, biträdande enhetschef på Läkemedelsverket.

Det var i april 2018 som Läkemedelsverket slog fast att CBD-oljor och andra produkter innehållande cannabidiol som såldes med medicinska påståenden är att betrakta som läkemedel, något som Läkemedelsvärlden rapporterat om. Som läkemedel måste produkterna ha godkänts av Läkemedelsverket utifrån säkerhet och effekt, vilket de inte hade.

Läkemedelsverkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala, som nu alltså fattat beslut i frågan och avslår de fem näringsidkarnas överklagan.

– De här produkterna är varken godkända eller kliniskt testade och har sålts i syfte att bota eller lindra olika sjukdomsförlopp, säger Josefin Liljeteg.

Sedan Läkemedelsverket började granska försäljningspåståenden för CBD-oljor för ett par år sedan har många av försäljarna tonat ned beskrivningarna av CBD-produkternas medicinska förtjänster. I stället hänvisar man till information på internet eller rekommenderar olika CBD-produkter efter att köparen fått svara på en rad frågor om olika sjukdomstillstånd och besvär.

Hur påverkar den här domen försäljningen av CBD-produkter i stort?
– Själva domen innebär att vårt försäljningsförbud för just de här fem näringsidkarna kvarstår, så där blir det egentligen ingen förändring. Nu ska vi läsa igenom och analysera domen för att se vad den kan innebära i kommande tillsynsärenden, men det är inget jag vill spekulera om i dag, säger Josefin Liljeteg.

– Vi kommer fortsätta arbeta med ett riskbaserat synsätt vilket innebär kontroll av om produkter innehåller något som kan vara farlig för patienten eller om det handlar om kvacksalveri, det vill säga om produkten säljs med påståenden som kan innebära att patienter med allvarliga sjukdomar kan fara illa om de går på dem.

Har ni någon uppfattning om omfattningen av försäljningen av CBD-produkter?
– Genom vår egen omvärldsbevakning ser vi att det förekommer en hel del och vi får även tips från privatpersoner, kommuner och konkurrenter inom området. Men mycket av försäljningen sker ju över internet och är svår att överblicka, och med den hajp som är kring de här produkterna runt om i världen tror vi att försäljningen kommer att öka även i Sverige, säger Josefin Liljeteg.

CBD-oljor och andra CBD-produkter framställs av industrihampa och innehåller bland annat cannabidiol (CBD) och låga halter THC, som är den psykoaktiva ingrediensen i cannabis.

Tidigare i år kom en dom från Högsta domstolen som slog fast att CBD-olja som innehåller THC är att betrakta som narkotika, som Läkemedelsvärlden rapporterade om.

Domen, som är ett prejudikat, innebär att köp av CBD-olja innehållande THC kan bedömas som ett narkotikabrott.

Näringsidkarna i det nu avslutade målet i Förvaltningsrätten kan överklaga domen till Kammarrätten i Stockholm.