Folkhälsa

”Det räcker inte att vara bra i Sverige”

Trots att Sverige är ett litet land kan vi spela roll i den globala kampen mot antibiotikaresistens, menar den nya AMR-ambassadören Malin Grape.
14 apr 2022, kl 09:40

”Den nuvarande testningen räcker”

Trots en minskad testning av covid-19 går det att se om smittspridningen av sars-cov-2 skulle gå upp igen, menar Sveriges nya statsepidemiolog Anders Lindblom.
30 mar 2022, kl 09:31
Fem frågor till Johanna Nordmark Grass, Giftinformationscentralen.

”Bättre reglering behövs mot missbruk av lustgas”

Johanna Nordmark Grass är bekymrad över den ökande användningen av lustgas i berusningssyfte.
25 mar 2022, kl 09:32

Adhd-läkemedel bakom många barnförgiftningar

Giftinformationscentralen fick under fjolåret in en rad samtal om barn som av misstag fått i sig adhd-läkemedel.
24 mar 2022, kl 08:34

Sju förslag för att minska risken för zoonoser

Jordbruksverket och SVA föreslår förbättringar för att förebygga smittor mellan djur och människor.
4 mar 2022, kl 08:31

Lägesrapporter belyser ojämn vaccintäckning

Region Stockholm lanserar regelbundna lägesrapporter om den mycket ojämna vaccintäckningen i länet.
2 mar 2022, kl 10:55

Lagändring gör sprututbyte mer tillgängligt

Regeringen föreslår att det ska gå att delta i sprututbyte utan att vara bosatt i den aktuella regionen.
25 feb 2022, kl 10:33

Patientnämnden fick in fler ärenden än någonsin 2021

Ökningen av antalet läkemedelsärenden förklaras av många anmälningar av vaccineringen mot covid-19.
24 feb 2022, kl 09:46

Staten föreslås få utökad roll vid kriser i vården

Utredaren Åsa Kullgren har lämnat slutbetänkandet av utredningen om sjukvårdens beredskap till regeringen.
23 feb 2022, kl 13:34

Hög vaccinationstäckning gör att restriktioner slopas

Att de flesta restriktionerna kan tas bort 9 februari beror bland annat på att många nu har vaccinerat sig.
3 feb 2022, kl 11:17

Region Värmland nådde WHO-målet

Region Värmland har som första region i Sverige nått Världshälsoorganisationens mål för vaccintäckning mot influensa i åldrarna från 65 år och uppåt.
1 feb 2022, kl 10:09

Betyder endemisk covid-19 slutet på pandemin?

Läkemedelsvärlden har talat med professor Joakim Dillner om vad som väntar efter omikronvågen.
27 jan 2022, kl 09:04

Många har fortfarande symtom 1 år efter covid-IVA

Tre av fyra personer som fått intensivvård för covid-19 hade fortfarande fysiska symtom ett år senare.
25 jan 2022, kl 14:22

Antibiotika på recept svagt nedåt även 2021

Ny statistik visar att antibiotikaförskrivningen i Sverige totalt sett minskade något även under fjolåret.
20 jan 2022, kl 11:24

Fortbildning om läkemedel räddad efter protester

En nedlagd informationsverksamhet återuppstår i primärvården i Region Stockholm.
15 dec 2021, kl 11:49

Nu har influensasäsongen dragit igång

Under vecka 48 rapporterades 538 fall av influensa, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.
13 dec 2021, kl 11:25