Annons
NT-rådet till regionerna:
”Avvakta med RSV-vacciner i väntan på utredning”

”Avvakta med RSV-vacciner i väntan på utredning”

NT-rådet vill se nationell samordning av eventuellt införande av RSV-vaccinering hos regionerna.

5 okt 2023, kl 13:47
0

Annons

I en ny rekommendation om att avvakta med RSV-vacciner tar NT-rådet ovanligt nog till orda i en fråga som gäller vacciner.

NT-rådet är regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier, men brukar normalt inte hantera vacciner utan endast andra nya behandlingar. Den här gången agerar dock rådet i en vaccinfråga, efter önskemål från regionhåll.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Det började med en rekommendation som Folkhälsomyndigheten nyligen publicerade. Som Läkemedelsvärlden rapporterade, rekommenderar myndigheten RSV-vaccin till alla som har fyllt 75 år. Rekommendationen omfattar även personer som är 60 år och äldre i vissa riskgrupper.

Rekommendationen var en följd av att de första två vaccinerna mot RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus) nu finns på marknaden. I våras kom, som Läkemedelsvärlden rapporterade, EU-godkännandet av Glaxosmithklines vaccin Arexvy för vuxna från 60 år.

Och i somras blev Pfizers RSV-vaccin Abrysvo godkänt både för denna åldersgrupp och för att ge till gravida som skydd för barnet efter födelsen.

Kritik från regionerna

Ännu finns vaccinerna i Sverige bara tillgängliga hos privata vaccinatörer och kan kosta ett par tusen kronor per dos. Folkhälsomyndigheten framhåller också att rekommendationen bara är ett första steg av ett eventuellt införande i den offentliga vården hos regionerna.

“Det är sedan regionerna som fattar beslut om ifall vaccination ska erbjudas, och hur detta ska göras”, skriver Folkhälsomyndigheten.

Men rekommendationen har inte fallit i god jord hos regionerna. I en intervju i Dagens medicin (bakom betalvägg) kritiserar SKR, Sveriges kommuner och regioner, Folkhälsomyndighetens agerande.

Fruktar falska förhoppningar

I intervjun uttalar sig Amelie Norling, sektionschef vid SKR:s avdelning för vård och omsorg.

Hon menar att rekommendationen väcker falska förhoppningar hos äldre i befolkningen om att kunna få vaccinet i vården. Och att Folkhälsomyndigheten borde ha samrått med regionerna i stället för att ensidigt gå ut med en rekommendation.

Samma ståndpunkt förde hon fram i en blogg några dagar senare.

Efterlyser hälsoekonomisk värdering

Nu fortsätter händelseutvecklingen med NT-rådets rekommendation till regionerna att avvakta med RSV-vacciner.

NT-rådet framhåller att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten visserligen bygger på samlad expertkunskap, men inte omfattar någon hälsoekonomisk värdering. En sådan behövs, menar rådet:

“Regionerna behöver ta ett nationellt samlat grepp om bedömning av vaccinernas kostnadseffektivitet.”

Vill vänta in Tegnells utredning

Eftersom NT-rådet inte brukar arbeta med införande av just vacciner kommer rådet nu att diskutera med regioner och andra myndigheter hur den fortsatta processen ska se ut.

Dessutom vill rådet vänta in resultatet av Anders Tegnells pågående utredning ”En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret”. Den ska vara klar i januari 2024.