Annons
Bekämpar dengue med bakteriebärande myggor
Bakteriebärande myggor är en ny metod att bekämpa denguefeber. Foto: Läkare utan gränser

Bekämpar dengue med bakteriebärande myggor

Läkare utan gränser börjar använda en ny metod för att minska spridningen av denguefeber.

28 aug 2023, kl 09:55
0

Bakteriebärande myggor är ett nytt vapen mot den tropiska infektionssjukdomen denguefeber. Hjälporganisationen Läkare utan gränser börjar nu använda metoden i det hårt denguedrabbade Honduras.

– Förekomsten av denguefeber är alarmerande och de preventiva åtgärder som används i dag skyddar inte tillräckligt, säger Edgard Boquin, Läkare utan gränsers projektkoordinator i Honduras i ett pressmeddelande.

Snabbt växande hälsohot

Omkring hälften av världens befolkning lever i områden med ett klimat som gynnar smittspridningen av en grupp av virus som kallas arbovirus. Tre sådana virus som smittar via myggor är dengue, zika och chikungunya.

Alla tre orsakar infektionssjukdom hos människor.

Denguefeber är ett allvarligt hälsohot i bland annat större delen av Nord- och Sydamerika. Antalet fall ökar också snabbt år för år.

Hos de flesta ger infektionen visserligen bara milda influensaliknande symtom.

Men vissa smittade kan i stället bli allvarligt sjuka och få livshotande blödningar och organskador. Spädbarn är i riskzonen för svår dengueinfektion, liksom äldre, gravida, vissa kroniskt sjuka, överviktiga och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Behandling mot dengue saknas

Det finns vaccin mot denguefeber, men enligt Läkare utan gränser ger de inte tillräckligt skydd i de hårt drabbade länderna.

– Det finns ingen behandling mot denguefeber och de vaccin som tillverkas ger inte tillräckligt skydd mot infektion, säger Edgard Boquin.

För att förhindra denguespridning arbetar hälsomyndigheter därför med att minska stammarna av de smittspridande myggorna. Ett problem är dock att myggorna blivit resistenta mot många av de bekämpningsmedel som används.

Bakteriebärande myggor ny metod

Det är här som den nya metoden kommer in i bilden. För att bekämpa de smittspridande myggorna använder man nu andra myggor.

Metoden innebär att man släpper ut myggor som bär på bakterien wolbachia i den lokala myggpopulationen. Det leder till att en allt större andel av myggorna blir bärare av denna bakterie. Bakterien blockerar virus och gör det svårt för dem att föröka sig inne i myggorna.

På så vis blir det allt färre myggor som bär på denguevirus och andra arbovirus.

Metoden har redan prövats framgångsrikt i andra drabbade länder. Det har visat sig att denguespridningen minskar avsevärt i områden där många av myggorna bär på bakterien wolbachia.

Hoppas på permanenta lösningar

Nu börjar Läkare utan gränser därför att använda metoden i Honduras i samråd med lokala aktörer. Myggutsättningen sker framför allt i olika delar av huvudstaden Tegucigalpa.

– Det första målet är att minska dödsfall och sjukdomsfall orsakade av dengue och andra arbovirus, säger Edgard Boquin.

– På längre sikt hoppas vi att de nya metoderna kan bli permanenta lösningar för att förhindra att människor drabbas av myggburna sjukdomar. Det är dags för förändring.