Annons
Virusforskare: Covid-19 är inte säsongsbunden
Ali Mirazimi Foto: Martin Stenmark/KI

Virusforskare: Covid-19 är inte säsongsbunden

Vaccinationer mot influensa och covid samkörs från den 7 november. Men covidsmittan kan slå till när som helst.

25 aug 2023, kl 09:00
0

Annons

Covid-19 är inte säsongsbunden, enligt en rad forskare och experter.

Viruset muterar ständigt. Dessutom kan smittan slå till när som helst.

Många svenskar funderar nog på när de ska ta covidvaccinet.

Uppdaterade vaccin väntas i oktober. Folkhälsomyndighetens vaccinkampanj startar den 7 november.

Vissa diskuterar om myndighetens tajming är rätt.

Samordnad vaccinkampanj i november

Folkhälsomyndigheten har satt startdatum för höstens samordnade vaccinationskampanj mot covid-19 och säsongsinfluensan till den 7 november.

Myndigheten vill att regionerna erbjuder båda vaccinerna samtidigt, som Läkemedelsvärlden rapporterade om i torsdags. Men sars-cov-2 är inte bundet till vintersäsongen, till skillnad från influensaviruset.

– Man ska komma ihåg att vi har levt med influensa i hundratals år. Det här är bara den tredje höst- och vintersäsongen med covid-19 vi har framför oss. Väldigt mycket talar för att det blir ett säsongsvirus, men rent vetenskapligt kan vi inte säga det säkert än, säger Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, KI.  

Covid-19 är inte säsongsbunden

Vanlig säsongsinfluensa slår normalt hårdast under vintermånaderna med en topp i januari eller februari.

Men covidvirus förvånar. Covid-19 är inte säsongsbunden. Åtminstone finns inget tydligt mönster ännu.

– Våra kroppar är fortfarande naiva, ovana, vid viruset. Skyddet försvinner när nya varianter seglar upp, säger Ali Mirazimi.

Om du är skör, äldre och i riskgrupp och det var länge sen du vaccinerade dig, så vänta inte till november utan vaccinera dig nu, uppmanar KI-forskaren.

– Skyddet avtar snabbt, mellan sex och nio månader.

Smittan kan överraska

Baserat på det vi ser idag talar mycket för att covidsmittan kommer att bli säsongsbunden i framtiden, enligt Ali Mirazimi.

– Det kan ta tid innan vi säkert vet om sars-cov-2 är ett säsongsvirus.

– Men det finns inga garantier. Smittan kan överraska, säger han.

Covid-19 är inte säsongsbunden, även enligt WHO-experter.

“Jag ser inga tydliga säsongsvariationer för SARS-CoV-2 ännu,” skriver Kanta Subbarao, chef för Världshälsoorganisationens Collaborating Center for Reference and Research on Influenza i Australien, i ett mejl till tidningen Stat News.

Har haft olika mönster

Sars-cov-2 sprids året runt. Säsongen 2021/2022 var smittan mest intensiv under vintern i Sverige.

Spridningen drog igång på allvar sista veckan i december, visar Folkhälsomyndighetens statistik. I mitten av februari började antalet fall sjunka.

Säsongen före, 2020/2021, är annorlunda. Då hade Sverige två toppar.

Smittan nådde sin högsta topp veckan före jul 2020 och sjönk sedan. Men sen drar smittspridningen igång igen för att bli som värst i april 2021.

Kan få två covidsäsonger

Luftvägssmittor sprids som mest höst, vinter och vår.

Tiden varierar mellan olika smittor. Så även om sars-cov-2 visar sig vara ett säsongsvirus behöver det alltså inte komma samtidigt som säsongsinfluensan.

– Och om det är ett säsongsvirus är det inte säkert att det följer samma mönster som influensan. Vi kanske får två covidsäsonger, en oktober-november och en i mars-april, säger Ali Mirazimi.

Andra experter ser tecken på att smittan kan komma i vågor var femte, sjätte månad eller liknande.

Styrs av nya virusvarianter

Michael Osterholm, chef för University of Minnesotas Center for infectious disease research and policy, påpekar i Stat News att utbrott varit knutna till nya varianter.

Beta, delta och omikron orsakade utbrott vid olika tillfällen under 2021.

– Det var inte kopplat till någon form av miljöförhållanden. Och det är vad man ofta tänker på med säsongsvariationer.

Svårare planera mot covid

Säsongsbundenhet gör det enklare att skydda befolkningen. Man kan exempelvis planera innehållet i influensavaccin, förbereda vaccinationskampanjen och fördela sjukvårdsresurser.

Kommunikationen till allmänheten är också enklare. Vi är ju vana vid att influensan kommer varje vinter.

Det är svårare att planera vaccinationskampanjer mot smittor som kan få utbrott lite när som helst.

Har kampanjen rätt tajming?

Frågan många svenskar ställer sig är förstås när det är den bästa tiden att covidvaccinera sig.

De nya uppdaterade vaccinerna väntas komma i oktober.

Folkhälsomyndigheten planerar kampanjstarten senare, 7 november.

Har kampanjen rätt tajming? Startar den för sent?

– Det där är en trixig fråga. Först och främst ska man komma ihåg att det är en rekommendation till äldre och riskgrupper. Jag skulle säga att det är fråga om praktikaliteter för att få fler att vaccinera sig, säger Ali Mirazimi.

Praktiskt för vården

Personer i riskgrupper ska ändå vaccinera sig mot influensan. Det är praktiskt för sjukvården att ge två vaccin vid samma tillfälle. Det är också smidigt för individen att ta båda vaccinerna en och samma gång.

– När något försvinner glömmer människor av pandemin och går inte och vaccinerar sig. På det här sättet är det lättare att få människor att vaccinera sig.

Är Folkhälsomyndigheten för sena på bollen, som en del tycker? Ska jag gå och ta det nya vaccinet så snart det finns och inte vänta till november?

– Det går inte att ge ett 100 procentigt svar på. Det vaccin som finns idag skyddar bra mot svår sjukdom, det kommande fungerar lite bättre mot de nya varianterna. Det beror helt på vem du är.

Vissa bör inte vänta till november

En 50-åring, som annars känner sig frisk och stark, kan vänta till kampanjstarten, tycker Ali Mirazimi.

Men för den som är äldre och skör, kanske tillhör en riskgrupp, är det viktigt att inte låta det gå mer än sex månader mellan vaccineringarna. Oavsett kampanjstart.

– Skyddet avtar snabbt, mellan sex och nio månader. En äldre skör person som vaccinerade sig i januari bör gå och ta covidvaccin nu direkt och inte vänta till november. Det vaccin vi har i dag är bra. Sen kan personen fylla på med det uppdaterade vaccinet senare, säger Ali Mirazimi.

Prata med din läkare

Virusforskaren medger att budskapen kanske låter motstridiga.

Ali Mirazimi poängterar att han och Folkhälsomyndigheten har olika roller.

– Jag säger inte att Folkhälsomyndigheten gör fel. Jag svarar på dina frågor som en vetenskapsman. Myndigheten har till uppgift att skydda hela befolkningen.

Det allra viktigaste när det gäller covidvaccinering är vem du är, poängterar KI-forskaren.

– Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rådgör med din läkare, särskilt om du är äldre eller i riskgrupp, om du är osäker på hur du ska göra, säger han.