Lovande resultat för ny behandling mot tbc
Phenduka Mtshali, en patient med läkemedelsresistent tuberkulos, i sitt hem i Mbongolwane, Sydafrika där hon talar med Läkare utan gränsers fältarbetare Celiwe Dlamini. Foto: MSF/Tadeu Andre.

Lovande resultat för ny behandling mot tbc

En ny oral behandlingskombination har chansen att förbättra behandlingen av tbc i fattiga länder.

20 okt 2021, kl 14:49
0

Annons

En ny oral behandlingskombination är kortare, säkrare och mer effektiv mot läkemedelsresistent tuberkulos än nuvarande standardvård. Det visar resultat från en fas II/III-studie som har gjorts av organisationen Läkare utan gränser.

I den grupp som fick den nya behandlingen blev 89 procent av patienterna botade, jämfört med 52 procent i kontrollgruppen. Läkare utan gränser presenterar resultaten på The union world conference on lung health denna vecka och planerar att publicera dem i en expertgranskad tidskrift senare i år.

– Dessa resultat kommer att ge patienter, deras familjer och vårdpersonal över hela världen hopp om framtiden för behandling av läkemedelsresistent tuberkulos, säger Bern-Thomas Nyang’wa, medicinsk chef på Läkare utan gränser och chefsutredare för studien, i ett pressmeddelande.

Tbc är svårbehandlad

Tuberkulos, tbc, är en infektionssjukdom som numera är ovanlig i Sverige. Men i flera delar av världen är det en av de vanligaste infektionssjukdomarna. Varje år insjuknar nästan tio miljoner människor i tbc och cirka en halv miljon människor dör till följd av sjukdomen. Värst drabbade av sjukdomsfall och dödsfall är Afrika och Asien.

Tbc som är resistent mot de vanligaste läkemedlen är ett stort och växande folkhälsoproblem i världen. Dagens behandlingar tar också lång tid och kräver många besök hos sjukvården. En behandling mot tbc kan i dag ta upp till två år.

I den nu aktuella studien har två nyare läkemedel som är godkända för multiresistent tbc ingått i kombinationen. Dessa är bedaquiline och pretomanid.

Bedaquiline är en aktiv substans som fungerar genom att blockera ett enzym inuti tuberkelbakterien. Enzymet som blockeras används av tuberkelbakterien för att generera energi. Pretomanid tillhör läkemedelsklassen nitroimidazoler, en grupp nya antibakteriella läkemedel.

Dessa två substanser har i studien getts i kombination med två äldre antibiotika, linezolid och moxifloxacin.

Ny behandling jämfördes med standardvård

Studien, som kallas Tb-practecal, startade 2017 och är den första av sitt slag i världen. Det är en randomiserad, kontrollerad, klinisk prövning som genomfördes på sju platser i Vitryssland, Sydafrika och Uzbekistan. De nu aktuella resultaten baseras på 301 personer över 15 år med tuberkulos som var resistent mot läkemedlet rifampicin.

Den nya orala behandlingskombinationen gavs under sex månader. Personerna i kontrollgruppen fick den lokala standardvården som är godkänd av Världshälsoorganisationen, WHO. Denna behandling är inte specifik utan en plan som utformas för varje individ baserad på rätt kombination för varje patient. Den innefattande antingen en nio månaders behandling med sju olika läkemedel eller en 18 månaders lång behandling som vanligtvis består av fyra till sex läkemedel.

Mer säker och effektiv behandling mot tbc

I studien visade sig alltså den nya orala behandlingen vara mer effektiv och säker än standardvården. Av de patienter som fick den nya behandlingen var det 89 procent som botades och ingen som dog. I kontrollgruppen blev 52 procent friska och fyra patienter avled av sjukdomen eller av biverkningar från behandlingen.

Resultaten visade också att de nya läkemedlen har en betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar. I gruppen som fick den nya behandlingen fick omkring 20 procent svårare biverkningar medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var 60 procent.

Studien fortsätter ytterligare en tid genom att Läkare utan gränser tillhandahåller vård och kontroller av de patienter som avslutar sin behandling. Den sista patientuppföljningen är planerad till sommaren 2022.

Läkare utan gränser hoppas att studien ska bidra till en uppdatering av de globala behandlingsriktlinjerna för tbc.