Annons
Fälls för obegriplig text i annons för läkemedel
Foto: istock

Fälls för obegriplig text i annons för läkemedel

Minimiinformationen i en annons för ett cancerläkemedel innehöll så många språkfel att IGN kallar den undermålig.

20 okt 2021, kl 10:50
0

Annons

Läkemedelsföretaget Astrazeneca gjorde i en annons i Dagens medicin reklam för läkemedlet Calquence, en proteinkinashämmare för behandling av vuxna patienter kronisk lymfatisk leukemi. Informationsgranskningsnämnden, IGN, har granskat annonsen och har en hel del invändningar mot den så kallade minimiinformationen om läkemedlet längst ned i annonsen.

Det handlar om rent språkliga invändningar. IGN skriver att kvaliteten på minimitexten är ”så undermålig att texten inte uppfyller kraven” i läkemedelsbranschens etiska regelverk. I beslutet ger nämnden några exempel på sådana undermåliga formuleringar i texten:

”Detta läkemedel är för utökad övervakning”, ”Behandling Med Calquence ska initieras och bildades av en läkare med erfarenhet…”, ”Varningsföreskrifter och begränsande”, ”Sett patienter avseende tecken och symptom på infektion och sätt i en annan medicinsk behandling” och ”Förvara Patienten för symptom på förmaksflimmer…”.

Astrazeneca instämmer

I sitt svaromål förklarar inte Astrazeneca om det handlar om översättningsproblem eller vad som annars gått fel. Men företaget instämmer i att minimiinformationstexten är felaktig och innehåller skrivfel och ofullständiga meningar.

”Texten har inte sett ut så från början när vi tog fram annonsen men något har gått fel i handhavandet under processens gång med det olyckliga resultatet att en felaktig minimitext blivit publicerad i annonsen”, skriver företaget.

IGN fäller företaget för överträdelsen och bestämmer straffbeloppet till 55 000 kronor.