Flera vacciner mot RS-virus under utveckling

Flera vacciner mot RS-virus under utveckling

Bland annat har ett vaccin som tas fram av Janssen visat 80 procents effektivitet för personer över 65 år.

19 okt 2021, kl 13:37
0

Att vaccinera sig mot RS-virus, ett virus som framför allt kan vara farligt för små barn och personer över 65 år, kan bli möjligt i framtiden. Flera läkemedelsföretag arbetar just nu med att ta fram vacciner mot RS-virus och har studier som har kommit långt fram i utvecklingen. Nyligen meddelade läkemedelsföretaget Janssen att deras vaccinkandidat har visat 80 procents effektivitet hos personer över 65 år i en fas IIb-studie. Även företagen Novavax och Pfizer har vacciner under utveckling, både för vuxna och barn.

Tidig start på RS-säsongen

RS-virus (respiratory syncytial virus) orsakar akut luftvägsinfektion och kan vara farligt framför allt för barn under sex månader och barn under ett år som är födda för tidigt. Även personer över 65 år riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom.

I Sverige har man i år sett en intensiv och tidig start på RS-säsongen. Den brukar vanligtvis bryta ut på vinterhalvåret, men i år började fall av RS-virus ses redan i början av september. Detta förklaras med att få personer, framför allt yngre barn, har låg immunitet mot viruset på grund av att restriktionerna för covid-19 ledde till en låg smittspridning av RS-viruset förra året.

Små barn riskerar att bli allvarligt sjuka med symptom som bland annat ansträngande hosta och andningssvårigheter. Besvären kan i vissa fall kräva sjukhusvård och under hösten har flera regioner rapporterat om en hög belastning på barnsjukvården.

I dag kan förebyggande läkemedel ges till barn i riskgrupp, men det finns ännu inget vaccin mot RS-virus. Men flera vaccinkandidater är alltså under utveckling.

Janssen inleder fas III

I Jansens fas IIb-studie har 5 782 personer över 65 år deltagit. I den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien randomiserades deltagarna innan RS-säsongen att få vaccinet eller placebo. Vaccinet är ett adenovirus-vaccin som ges i en dos.

Nu har företaget också meddelat att det påbörjar en fas III-studie där vaccinets effekt och säkerhet ska testas. I den kommer 23 000 vuxna över 60 år att delta. Studien kommer att genomföras i länder i Nordamerika, Europa, Afrika, Latinamerika och Asien och deltagarna kommer att randomiseras till att få en dos av vaccinet eller placebo. Ett år senare kommer de personer som fick det aktiva vaccinet att randomiseras till att antingen få vaccinet igen eller placebo. Studiedeltagarna kommer att följas under minst två RS-säsonger.

Andra studier om vacciner mot RS-virus

Även läkemedelsföretaget Novavax utvecklar vaccin mot RS-virus. I en fas III-studie har de testat sin vaccinkandidat Resvax för spädbarn, där vaccinet ges till mamman under graviditeten.

Företaget testar även ett RS-virusvaccin i fas II för vuxna över 60 år samt ett i fas I för barn mellan sex månader och fem år.

Läkemedelsföretaget Pfizer har också en pågående randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie av ett RS-virusvaccin där gravida kvinnor mellan 18 och 49 år ingår. Även här är syftet är att utvärdera vaccinets säkerhet och effekt hos spädbarn som har fötts av vaccinerade kvinnor. Studien beräknas omfatta 10 000 deltagare och vara klar i november 2023.