Annons
”Bara vissa resenärer bör få denguevaccinet”
Foto: Istock

”Bara vissa resenärer bör få denguevaccinet”

En svensk expertgrupp manar till försiktighet i väntan på mer kunskap om det nya vaccinet.

29 jun 2023, kl 09:23
0

Annons

Helena Hervius Askling. Foto: Andreas Andersson.

I december godkände EU:s läkemedelsmyndighet EMA ett nytt vaccin mot denguefeber. Det heter Qdenga och bygger på levande, försvagade virus. Vaccinet innehåller alla de fyra olika stammar som finns av dengueviruset.

Om vaccin mot denguefeber till resenärer

Många av svenskarnas populärare resmål ligger i tropiska områden där myggor sprider dengueviruset. Varje år inträffar också fall av denguefeber hos hemkomna resenärer. Rekordåret 2019 rapporterades 235 fall.

Det finns med andra ord en marknad för vaccinet som resevaccin i vårt land och tillverkaren Takeda lanserade det i Sverige kort efter godkännandet.

Men Svenska infektionsläkarföreningens programgrupp för vaccination manar till viss försiktighet med det nya denguevaccinet. Programgruppen har publicerat en vägledning för vaccination med Qdenga hos svenska resenärer.

Avråder äldre resenärer

Bara vissa resenärer från Sverige bör få vaccin mot denguefeber, menar experterna. Bland annat avråder de helt från att vaccinera sig om man är äldre än 60 år. Skälet är att studierna av Qdenga inte har täckt dessa åldrar.

– Det handlar om ett nytt vaccin som marknadsförs ganska hårt. Vi anser att man måste tänka igenom hur vi bör använda det för att undvika onödiga risker, säger infektionsläkaren Helena Hervius Askling som är ordförande i programgruppen för vaccination.

EMA:s godkännande gäller personer från 4 års ålder och uppåt och undantar bland annat dem med försämrat immunförsvar. I övrigt säger EMA att man ska använda Qdenga enligt officiella rekommendationer i respektive land.

Men i Sverige finns ingen myndighet som planerar att komma med sådana rekommendationer.

Varierande genomslag bland vaccinatörer

I stället tog infektionsläkarföreningens vaccingrupp tag i frågan.

– Vi ser en fara med att det kommer ut ett nytt vaccin utan att det finns tydlig vägledning. Vi träder in där ingen myndighet gör det, säger Helena Hervius Askling.

Hon hoppas att även de privata vaccincentraler runt om i landet som erbjuder denguevaccin tar till sig de nya rekommendationerna.

– De är inte skyldiga att följa vår vägledning, men förhoppningsvis kommer företagen att vilja göra det.

(Läkemedelsvärldens snabbkoll på några av dessa företags hemsidor tyder dock på att vägledningens genomslag i vart fall hittills varierar. Något företag ger i dagsläget inte Qdenga till personer över 60 år och hänvisar till ”nationella experter”. Men det finns också företag som erbjuder vaccinet rakt av från 4 år och uppåt.)

Vaccin mot denguefeber efterlängtat

Hälften av världens befolkning lever i områden där denguefeber finns. Där är sjukdomen ett stort folkhälsoproblem. Hos de flesta ger den visserligen bara milda influensaliknande symtom. Men vissa smittade kan i stället bli allvarligt sjuka och få livshotande blödningar och organskador.

Spädbarn är i riskzonen för svår dengueinfektion, liksom äldre, gravida, vissa kroniskt sjuka, överviktiga och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Vaccin mot denguefeber kan skydda framför allt barn mot svår sjukdom och död och är därför efterlängtade. Qdenga har i stora studier också visat en god skyddseffekt.

– Det här är ett mycket lovande och viktigt vaccin för de delar av världen där dengue sprids, understryker Helena Hervius Askling.

Andra avvägningar för resevaccin

Så då borde det väl vara en god idé att gå och få ett par sprutor om man som svensk resenär tänker bege sig till länder där viruset cirkulerar? I alla fall om man har råd med de uppåt 4000 kronor för de två doserna som många vaccinatörer tar.

Nja, så enkelt är det inte, menar Helena Hervius Askling och hennes kollegor i expertgruppen.

– Man behöver göra andra avvägningar när det gäller vaccinering av resenärer från länder där sjukdomen inte finns, förklarar hon.

En viktig faktor att ta hänsyn till är att denguefeber har en speciell egenskap. Nämligen att risken att bli allvarligt sjuk är mycket större den andra gången som man får sjukdomen. På grund av virusets samspel med immunförsvaret kan man den andra gången få mycket hög virushalt i blodet.

Ökad risk för allvarlig sjukdom?

Vaccinering med levande försvagat virus är en sorts kontrollerad imitation av att få sjukdomen på riktigt.

För den som inte haft dengue tidigare skulle en dos vaccin mot denguefeber därför teoretiskt kunna öka risken att sjukdomen blir allvarlig om man får en genombrottsinfektion (blir sjuk trots vaccinering). Immunförsvaret skulle kunna reagera likadant som vid ett andra insjuknande.

Sådana problem har också rapporterats med ett tidigare denguevaccin, som därför bara används där denguefeber sprids och många har haft sjukdomen. Men den typen av rapporter har hittills inte kommit om Qdenga.

– Vi tror därför inte att Qdenga kan ge den ökade risken för allvarlig sjukdom hos den som aldrig haft denguefeber. Men vi vet inte ännu, och det gör att vi ändå vill vara försiktiga, säger Helena Hervius Askling.

Bara testat hos yngre och medelålders

En annan aspekt är att Qdenga än så länge är kliniskt prövat bara i vissa åldersgrupper. Det är enbart bland barn och ungdomar som forskare har studerat skyddet mot infektion och allvarlig sjukdom.

Hos personer i åldrarna 17-60 år har de enbart studerat vilket antikroppssvar vaccinet ger. Men ingen vet i dag vilka nivåer som skyddar mot denguefeber. När det gäller personer över 60 år finns inga studier alls.

Det var bland andra dessa aspekter som programgruppen utgick från när den formulerade sin vägledning.

– Det är helt enkelt viktigt att verkligen tänka efter vilka som har störst nytta av vaccinering och balansera det mot riskerna för olika grupper av resenärer, säger Helena Hervius Askling.

Presenterat internationellt

Expertgruppen har även presenterat de svenska slutsatserna för kollegor i andra länder i en artikel i tidskriften Travel medicine and infectious disease.

– Vi verkar vara mer försiktiga än man är i många andra länder som inte heller har denguefeber. Därför tycker vi det är viktigt att belysa hur vi resonerar i Sverige och få i gång en diskussion.

Expertgrupper i USA respektive inom Världshälsoorganisationen, WHO, ska komma med rekommendationer i höst.

– Men eftersom man marknadsför vaccinet här till resenärer behövde vi gå lite före.

Här är experternas rekommendationer

Följande gäller resenärer från Sverige till områden med hög risk för denguefeber:

  • Det nya denguevaccinet rekommenderas för personer i åldrarna 4-60 år som har haft denguefeber.
  • I åldrarna 4-16 år kan vaccinet övervägas även om barnet inte har haft denguefeber.
  • När det gäller resenärer i åldrarna 17-60 år som inte har haft denguefeber kan vaccinet övervägas enbart inför längre resor (vad som menas med längre resa beror på resmål, se nedan).
  • Resenärer över 60 år bör tills vidare inte ta vaccinet.

Med ”längre resa” menas en resa på

  • mer än 6 veckor till Sydostasien.
  • mer än 3 månader till indiska halvön.
  • mer än 4 månader till denguedrabbade områden i Syd- och mellanamerika, Afrika och Oceanien.

Källa: Svenska infektionsläkarföreningen, programgruppen för vaccination.

Nya vaccinet ger effektivt skydd

Qdenga ges som två doser med tre månaders mellanrum. Före godkännandet studerade forskarna vaccinet genom att jämföra det med placebo hos omkring 20 000 barn på 4-16 år. Studien gjordes i åtta denguedrabbade länder i Sydamerika och Sydostasien.

Under det första året efter vaccineringen gav Qdenga ett 80-procentigt skydd mot infektionen och 95 procents skydd mot vårdkrävande denguefeber.

Skyddet avtog något med åren, men var fortfarande signifikant efter 4,5 år.

Källa: EMA

Föregående artikel Nu är läkemedelsbristerna ett arbetsmiljöproblem
Nästa artikel Pandemin avblåst och läkemedelsbristerna ökade