Annons
NYA FÖRSLAG TILL EU FRÅN LÄKEMEDELSVERKET
Så kan vi tillverka miljövänligare läkemedel
Läkemedelsverket har tagit fram två förslag för ökad miljöhänsyn vid tillverkning av läkemedel. Foto: Läkemedelsverket

Så kan vi tillverka miljövänligare läkemedel

Läkemedelsverket presenterar två förslag om miljövänligare läkemedel till EU:s regelverk.

7 jun 2024, kl 09:30
0

Annons

Nu kommer Läkemedelsverket med två förslag om hur vi ska få miljövänligare läkemedel och hur det ska uppnås i samband med tillverkningen. Myndigheten vill att deras förslag införs i det europeiska regelverket.

Myndigheten bedömer att båda förslagen är likvärdiga när det gäller att minska miljöpåverkan av aktiva substanser när man tillverkar läkemedel. Däremot skiljer sig förslagen åt när det gäller var ansvaret ligger.

Stödet för miljövänligare läkemedel är starkt även bland svenska konsumenter. Miljöengagemanget är stort. En studie visar exempelvis att tre av fyra tillfrågade svenskar lämnar tillbaka läkemedel för destruktion, som Läkemedelsvärlden rapporterat om.

GMP-krav för miljövänligare läkemedel

Läkemedelsverkets ena förslag gäller frågan om kraven i den så kallade GMP-regleringen. GMP är en förkortning för good manufacturing practice.

GMP-regelverket styr tillverkning och förpackning av läkemedel. Det finns även GMP-regler för varor som hälsokost och livsmedel.

Myndighetens andra förslag är att man utreder ett alternativt kontrollsystem där innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedel är ansvarig.

– Vi bedömer att en reglering utanför GMP kan vara lättare att genomföra och få genomslag för och förordar detta alternativ i det fortsatta arbetet. Oavsett val av väg framåt finns det för båda förslagen flera aspekter som behöver utredas vidare, säger Stefan Berggren, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Tar bredare grepp om miljövänligare läkemedel

Läkemedelsverket framhåller att det är viktigt att antibiotika inkluderas i en framtida reglering.

Läkemedelsverket anser att frågan om hur tillgängligheten av läkemedel påverkas behöver utredas ytterligare. Det ska göras när man eventuellt tagit beslut om att införa ett ramverket för miljöhänsyn.

Myndigheten tycker också att det är viktigt att ta ett bredare grepp när det gäller läkemedelsinnehåll och miljö.

Hjälpämnen påverkar också miljön

Läkemedel innehåller ju inte bara aktiv substans, det vill säga ämnet som ger läkemedlet dess effekt.

Det finns också andra ämnen i läkemedel som kan påverka vår miljö. Dessa brukar kallas hjälpämnen och kan exempelvis vara bindemedel, färgämnen och smakämnen.

Frågan om miljövänligare läkemedel handlar alltså inte bara om den aktiva substansen. Därför anser Läkemedelsverket att det är viktigt att också inkludera utsläpp av sådana övriga kemikalier i läkemedel, hjälpämnen, som påverkar miljön.

Hjälper regeringskansliet

Läkemedelsverket fick också i uppdrag att hjälpa regeringskansliet att minimera miljöpåverkan av läkemedel I juni förra året.

Detta för att bidra till Sveriges miljömål Giftfri miljö.

I regeringens regleringsbrev till Läkemedelsverket lägger man särskild vikt på att integrera miljöaspekter i regelverket kring god tillverkningssed (det så kallade GMP) samt den tillsyn som utgår från regelverket.

Du kan läsa mer om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen på Läkemedelsverkets hemsida.