Oenig nämnd fällde film om aknekräm för regelbrott
Foto: Istock

Oenig nämnd fällde film om aknekräm för regelbrott

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation var oense om gränsen mellan reklam och information.

1 feb 2023, kl 08:45
0

Annons

En instruktionsfilm om en aknekräm verkar ha väckt diskussioner i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL. Nämnden bestämde sig för att fälla det ansvariga företaget för etiskt övertramp. Både ordföranden och den medicinskt sakkunnige var dock emot fällningen.

Publicerade film om Aklief för patienter

Det hela handlar om läkemedlet Aklief, en aknekräm med trifaroten som verksam substans från läkemedelsföretaget Galderma. Företaget hade publicerat en film om krämen på webbplatsen medicininstruktioner.se. Det är en sajt där läkemedelsföretag kan lägga upp användaranvisningar som patienter kan ta del av.

Filmen visade en ung kvinna med aknebesvär som använde Aklief. I textrutor fanns instruktioner om de olika stegen i behandlingen.

Läkemedelsverket reagerade mot filmen och ansåg att det handlade om marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel till allmänheten. Detta är inte tillåtet enligt läkemedelsbranschens etiska regelverk.

Läkemedelsverket anmälde

Myndigheten anmälde därför företaget Galderma till NBL. Myndigheten hävdade bland annat att filmen brast i neutralitet eftersom den framhöll fördelar med läkemedlet (att det var lätt att använda). Den bristande neutraliteten präglade, enligt anmälan, även filmens slut där den unga kvinnan är så gott som fri från akne och ler glatt.

I sitt svaromål bestred Galderma att filmen utgjorde marknadsföring. Företaget förklarade att filmens syfte enbart var att informera om hur behandlingen ska gå till för att hjälpa patienter att göra rätt. Företaget kommenterade också kritiken mot filmens förpackning av budskapet:

”Galderma är medvetet om att instruktionsfilmen för Aklief, genom sitt estetiska uttryck, skiljer sig från många andra instruktionsfilmer. I dagens digitala samhälle behöver målgruppens intresse fångas snabbt, för att behålla deras intresse och få dem att fortsätta titta. Galderma har haft detta i åtanke vid skapandet av instruktionsfilmen, vi vill att patienterna tittar klart på filmen för att hjälpa dem att lyckas med sin läkemedelsbehandling.”

Två ledamöter var skiljaktiga

Majoriteten av NBL:s ledamöter höll dock med Läkemedelsverket om att filmen var på fel sida av gränsen mellan instruktionsfilm och reklamfilm.

I sitt fällande beslut konstaterar NBL att ”både text och ljud i filmen förmedlar budskapet att behandlingen med läkemedlet är enkel. Budskapet får anses utgöra ett påstående om en särskild produktfördel hos läkemedlet som ger filmen karaktär av marknadsföring. I slutet av filmen visas vidare en nästintill felfri hud på patienten jämfört med i inledningen av filmen där huden var mycket besvärad av akne. Härigenom framhålls förtjänster av läkemedlet avseende förväntad effekt och produktfördelar påvisas. Läkemedlets förtjänster, produktfördelar och effekt kopplat till behandling med läkemedlet framställs på ett sådant sätt att filmen i sin helhet inte är neutral och inte är en ren instruktionsfilm.”

Men nämndens ordförande samt den medicinskt sakkunnige var av en annan uppfattning och anmälde skiljaktig mening.