Annons
Svag krona bidrar till låga läkemedelspriser i Sverige

Svag krona bidrar till låga läkemedelspriser i Sverige

Priset på receptförskrivna läkemedel i Sverige är bland de lägsta i Europa, konstaterar TLV i en ny rapport.

31 jan 2023, kl 10:55
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, jämför i en årlig internationell jämförelserapport priserna på receptläkemedel i 20 europeiska länder. Analysen visar att Sverige har bland Europas lägsta läkemedelspriser. Den visar också prisskillnaden gentemot andra dyrare länder har ökat sedan 2014.

Svag krona ger lägre läkemedelspriser

Den främsta förklaringen till att prisskillnaden ökat är enligt TLV att Sveriges krona har försvagats i relation till euron under perioden.

– Eftersom apotekens inköpspris (AIP) sätts i svenska kronor, leder en svagare kronkurs till lägre svenska priser i relation till andra valutor. Om effekten av den förändrade valutakursen tas bort, blir de svenska priserna i stort sett oförändrade över tid jämfört med andra länder, konstaterar Pontus Johansson, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

I rapporten framhåller TLV också att periodens-vara-systemet är en viktig förklaring till att svenska läkemedelspriser – även utan valutaeffekter – ligger jämförelsevis lågt. Systemet skapar priskonkurrens, skriver TLV.

I systemet ingår läkemedel där patentet gått ut och det finns konkurrens från generika (läkemedel med samma substans som originalläkemedlet). För läkemedel med generisk konkurrens har Sverige allra lägst priser av de 20 länderna. År 2022 var de svenska priserna på läkemedel med generisk konkurrens ungefär 50 procent lägre än genomsnittet för övriga 19 länder.

Bilden skiftar under livscykeln

För läkemedel utan generisk konkurrens hade Sverige de femte lägsta priserna.

TLV redovisar även prisjämförelser under olika skeden i ett läkemedels livscykel. Denna analys visar att Sverige har priser som ligger relativt lågt när nya läkemedel introduceras på marknaden. Därefter ligger de svenska priserna ganska stilla tills patentet går ut efter 15 år.

Andra länder har ofta högre priser direkt när ett läkemedel är nytt och en tydligare prisnedgång fram till patentutgången.

Hemliga avtal en okänd faktor

En begränsning med TLV-analysen är att den inte tar hänsyn till eventuella sekretessbelagda rabattavtal som länder kan ha för vissa läkemedel och som påverkar vad länderna i slutändan betalar. Det totala värdet av sådana avtal i Sverige år 2021 var 2,7 miljarder kronor. ”I dagsläget saknar vi information om eventuella rabattavtal i andra länder vilket gör det svårt att helt kontrollera för effekten av dessa avtal på resultaten i analyserna”, skriver rapportförfattarna.

Men de menar att det ändå är ”troligt att de resultat som presenteras i rapporten ger en indikation om den faktiska prisnivån mellan länder”.

Länderna som Sverige jämförs med är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Analysen som är baserad på pris- och volymdata för de första kvartalen under perioden 2014 till 2022.