Annons
Användning av antibiotika vände tydligt upp 2022

Användning av antibiotika vände tydligt upp 2022

Både på receptsidan och i slutenvården ökade antibiotikaanvändningen i fjol jämfört med föregående år.

1 feb 2023, kl 09:59
0

Slutenvårdens användning av antibiotika ökade med 7 procent under 2022, jämfört med 2021. Samtidigt ökade antibiotikaförsäljningen på recept med 8,1 procent. Detta visar den senaste kvartalsrapporten om den svenska antibiotikaförsäljningen från Folkhälsomyndigheten. Måttet är dygnsdoser per 1000 invånare och dag.

Covid-19 minskade användning av antibiotika

Under de två första pandemiåren gick användningen av antibiotika ned. Detta som en följd av pandemiåtgärder som minskade infektionsspridningen i samhället och sannolikt även vårdsökandet.

På receptsidan ledde detta till att regionerna för första gången nådde det nationella antibiotikanätverket Stramas mål att förskrivningen ska ligga på max 250 recept per 1000 invånare och år. Under både 2020 och 2021 låg antibiotikaförskrivningen klart under den nivån.

Men i takt med att myndigheterna tagit bort pandemiåtgärder och läget har normaliserats, så har också läkarna börjat skiva ut mer antibiotika igen. Ökningen började synas redan i slutet av 2021 och tog fart under fjolåret. Under 2022 var den genomsnittliga förskrivningen i riket 251 recept per 1000 invånare och år. Trots ökningen är förskrivningen dock fortfarande betydligt lägre än året före pandemin.

Luftvägsantibiotika ökade mest

Det är en kraftig skillnad mellan olika regioner. Mest antibiotika skrev läkarna i Skåne ut i fjol. Skåningarna fick 280 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Den lägsta förskrivningen hade Västerbotten med 215 recept per 1000 invånare och år.

Den åldersgrupp där förskrivningen ökade mest under 2022 var barn i åldrarna 0-6 år, men ökningar syntes även i övriga åldersgrupper.

Den typ av antibiotika som ökade kraftigast var sådana läkemedel som används mot luftvägsinfektioner. Den förskrivningen ökade med 19,6 procent jämfört med 2021.

Liknande trender i slutenvården

Även slutenvårdens användning av antibiotika vände upp igen under fjolåret. Den statistiken innefattar även antibiotika som har gått till andra vårdenheter än sjukhus, bland annat äldreboenden.

Slutenvårdens genomsnittssiffra för riket är 1,41 dygnsdoser per 1000 invånare och dag, vilket är nästan lika mycket som året före pandemin, 2019.

Även här är det skillnader mellan regionerna. Under 2022 använde slutenvården i Kronoberg respektive på Gotland mest antibiotika. Minst använde slutenvården i Skåne respektive Blekinge.