Hem Taggar Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

Tag: Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

Överklagad fällning av vaccinreklam står fast

Läkemedelsbolaget GSK överklagade IGN:s fällande beslut, men fick inget gehör i högre instans.
7 jun 2024, kl 07:45

NBL: Företag borde varnat för allvarlig biverkning

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, fäller Abbvie för bristande information.
22 mar 2023, kl 07:30

Professorns föredrag var inte kommersiellt

NBL friar en anmäld kongresspresentation och anser att den inte var reklam utan skyddas av yttrandefriheten.
10 mar 2022, kl 11:12

Reklam om cancer-läkemedel var vilseledande

Läkemedelsföretaget Roche överdrev effekten på överlevnaden i annons till förskrivare.
18 mar 2021, kl 11:17