Annons
Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL:
Professorns föredrag var inte kommersiellt

Professorns föredrag var inte kommersiellt

NBL friar en anmäld kongresspresentation och anser att den inte var reklam utan skyddas av yttrandefriheten.

10 mar 2022, kl 11:12
0

Annons

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, friar det anmälda företaget Astrazeneca i ett ärende som rör gränsdragning mellan marknadsföring och icke kommersiell medicinsk information. Ärendet gäller delar av en kongresspresentation. Presentationen var enligt NBL icke kommersiell och skyddas därför av grundlagens yttrande- och tryckfrihet. Den faller därmed inte under läkemedelsbranschens etiska regelverk.

Två företag var oense

Det hela handlar om en digital presentation vid Svenska lungkongressen arrangerad av Svensk lungmedicinsk förening i maj i fjol. Det var Astrazeneca som sponsrade programinslaget och föredragshållare var Kjell Larsson, professor emeritus vid Karolinska institutet. Titeln var ”KOL – exacerbationer kan vi göra mer?”.

Ett annat läkemedelsföretag, GSK, reagerade mot två punkter i presentationen. GSK ansåg att informationen på tre av föreläsarbilderna saknade stöd respektive var vilseledande och ovederhäftig. Detta innebar enligt GSK:s uppfattning en överträdelse av läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Företaget skickade i enlighet med regelverket därför en så kallad upphörandeuppmaning till Astrazeneca som dock inte höll med om kritiken.

Förde vidare till NBL

Skiljelinjen mellan de två företagens uppfattningar gick vid om presentationen var kommersiell information eller ej. Kommersiell information faller under LER, icke kommersiell information skyddas av yttrande- och tryckfrihet.

GSK ansåg att presentationen hade ett kommersiellt syfte eftersom Astrazeneca bekostade arrangemanget och arvoderade föreläsaren. Därför menade företaget att varje separat inslag i presentationen måste följa reglerna i LER, vilket företaget ansåg att de kritiserade bilderna inte gjorde.

Astrazeneca hävdade å sin sida att presentationen inte föll under reglerna för läkemedelsinformation eftersom det rörde sig om ett problemorienterat vetenskapligt möte där inga enskilda läkemedel nämndes. Astrazeneca framhöll också att bilderna och den muntliga framställningen måste bedömas tillsammans, som en helhet, och att det var fel att anmärka på enskilda bilder utan att ta hänsyn till sammanhanget.

GSK anmälde Astrazeneca till Informationsgranskningsnämnden som förde ärendet vidare till den högre instansen NBL.

Friar Astrazeneca

NBL går i sitt beslut på Astrazenecas linje. ”Det är visserligen så att Astrazeneca bekostade arrangemanget och arvoderade föreläsaren, vilket kan vara en indikation på att presentationen haft ett kommersiellt syfte. Dessa omständigheter är dock inte tillräckliga för att presentationen ska bedömas som kommersiell”, skriver NBL.

Vidare gör nämnden en samlad bedömning av bilderna och den muntliga informationen och menar att båda var tydliga, neutrala och fria från värdeord och kommersiella budskap. Det handlade därför inte om marknadsföring och NBL friar Astrazeneca.

Eftersom beslutet går emot anmälande GSK får detta företag betala en avgift på 40 000 kronor.