Annons
Utvärdering visar behov av inhalationsvägledning

Utvärdering visar behov av inhalationsvägledning

Sveriges apotekförening har utvärderat det första försöket med en farmaceutisk tjänst på svenska apotek.

18 okt 2022, kl 07:45
0

Annons

Inhalationsvägledning är en bra farmaceutisk tjänst att utföra på svenska apotek eftersom behovet är stort. Det finns även en bra modell för denna tjänst. Det konstaterar Sveriges apoteksförening i en rapport som utvärderar det första stora försöket med en farmaceutisk tjänst i Sverige.

Tjänsten är en del i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, regeringsuppdrag om försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek. Nu förbereder apoteksföreningen och TLV försök nummer två. Det handlar om läkemedelssamtal för patienter som precis har börjat medicinera med statiner.

150 apotek deltog

Samhällsfinansierade farmaceutiska tjänster finns redan på apotek i bland annat Norge och Danmark, men ännu inte i Sverige.

Det nu aktuella försöket innebar att 150 apotek från olika apotekskedjor, e-handelsapotek och fristående apotek under tre månader erbjöd personer med astma eller KOL vägledning för korrekt inhalation av läkemedel. En felaktig hantering kan ge en dålig kontroll av astma och vid KOL kan sjukdomen förvärras. Studier har visat att demonstration och repetition av hur inhalatorn ska användas ger effekt på patienternas inhalationsteknik och minskar antalet fel.

Utveckling, införande och utvärdering av försöket genomfördes inom det så kallade policylabb som TLV driver tillsammans med apoteksbranschen.

Såg behov av inhalationsvägledning

Den farmaceutiska tjänsten inhalationsvägledning innebär att patienten visar hur hen använder sin inhalator för en farmaceut som sedan korrigerar eventuella fel. Vägledningen utförs av särskilt utbildade farmaceuter som följer ett strukturerat protokoll. När det gällde e-apoteken utfördes tjänsten på distans via videosamtal.

Syftet med försöket var att undersöka om denna tjänst passade att utföra på svenska apotek samt om det fanns ett behov av den. Man ville också ta reda på om patienterna uppskattade vägledningen.

Försöket pågick under våren 2022 och nådde över 7 900 patienter. Resultatet visade att nästan varannan person, 49 procent, gjorde något fel som farmaceuten behövde korrigera. Enligt rapporten ligger andelen i nivå med vad man har sett i till exempel Norge. Det vanligaste felet var vid momentet inhalationsteknik.

– Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av tjänsten eftersom så många av kunderna gjorde minst ett fel, säger Fredrik Boström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och författare av rapporten, i ett pressmeddelande.

Utvärderingen visade på en hög efterlevnad av rutinen hos de patienter som fick hjälp och att farmaceuterna som utförde tjänsten var nöjda med utbildning, rutin och stödmaterial. Farmaceuterna tyckte också att tjänsten innebar en nytta för patienterna.

Planerar för ännu en tjänst

Apoteksföreningen och TLV planerar nu för det andra försöket av farmaceutiska tjänster. Denna tjänst innebär att farmaceuter på apotek ska erbjuda två samtal till patienter som nyligen har börjat att använda statiner mot höga blodfetter. Syftet är att förbättra läkemedelsanvändningen.

Apoteksbranschen har tagit fram den utbildning som farmaceuterna får. Utbildningen fokuserar mest på hur farmaceuterna kan hjälpa patienterna att öka motivationen att ta läkemedlet. Samtalen kommer att bestå av att farmaceuten ställer öppna frågor så att patienten kan berätta om sina tankar om behandlingen och själv komma på lösningar som fungerar. Farmaceuterna ska också ge information om behandlingen utifrån patientens behov.

Detta försök kommer att utvärderas av forskare vid Uppsala universitet.