Stora individuella skillnader i immunförsvaret
T-cell som attackerar en cancercell. Illustration: Istock

Stora individuella skillnader i immunförsvaret

En ny genetisk studie från Karolinska institutet visar på oväntat stora variationer hos T-cellsreceptorer.

17 feb 2023, kl 13:41
0

Gener som kodar för T-cellsreceptorer, som är en viktig del av människans immunförsvar, varierar stort mellan olika personer och befolkningsgrupper. Det här kan förklara varför människor regerar så olika på infektioner och även på vaccinationer.

Resultaten kommer från en ny studie från forskare på Karolinska institutet och har publicerats i tidskriften Immunity.

T-celler är viktiga i skyddet mot både infektioner och cancer. Med hjälp av T-cellsreceptorer, TCR, kan cellerna känna igen främmande inkräktare som virus och tumörceller.

– Variationen hos generna som kodar för dessa T-cellsreceptorer har hittills inte varit kartlagd, säger Gunilla Karlsson Hedestam, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande

Kommer från våra förfäder neandertalarna

Gunilla Karlsson Hedestam ledde studien där KI-forskarna undersökte blodprover från 45 personer med olika ursprung; Afrika söder om Sahara, Östasien, Sydasien och Europa. Generna visade sig variera mycket mellan olika personer och befolkningsgrupper. Resultaten kunde sedan bekräftas med hjälp av analys av flera tusen personer från det så kallade 1000 Genoms Projekt.

– Vi fann att varje individ, förutom enäggstvillingar, har en unik uppsättning TCR-genvarianter. Dessa skillnader ger möjliga förklaringar till varför olika personer svarar så olika på infektioner och vaccinationer, säger forskaren Martin Corcoran som också är studiens försteförfattare, i pressmeddelandet.S

Forskarna upptäckte 175 nya genvarianter, vilket fördubblar antalet kända TCR-genvarianter.

– Ett oväntat och överraskande fynd är att vissa genvarianter härstammar från neandertalare och en av dessa finns hos upp till 20 procent av nu levande människor i Europa och Asien, säger Martin Corcoran.

Arvet från neandertalarna ger oss fördelar

Tidigare svenska studier har visat att varannan europé har en viss gen, även den nedärvd från neanderthalarna, som minskar risken för att bli svårt sjuk av covid-19. Men det finns även gener som påverkar risken att bli smittad eller svårt sjuk av covid-19.

På samma sätt har det visat sig att vissa européer inte kan bli smittade av HIV eftersom de saknar receptorer för viruset att fästa sig vid.

Gunilla Karlsson Hedestam framhåller att resultaten av den aktuella studien ger ny information om hur vårt immunförsvar utvecklats under historiens gång. Nu vill forskarna särskilt studera funktionen hos varianterna vi ärvt av neandertalarna och hur de påverkar immunförsvaret.

– Frekvensen av dessa varianter hos moderna människor tyder på en fördel för vår biologi och vi är intresserade av att förstå detta, säger Martin Corcoran.

Fynden kan leda till ny diagnostik och behandling

KI-forskarnas nya fynd kan leda till utveckling av ny diagnostik och nya behandlingar mot en rad olika sjukdomar. Nu planerar de större studier för att undersöka genviarianternas roll i sjukdomar som involverar T-celler. Det gäller bland annat infektionssjukdomar, cancer och autoimmuna sjukdomar.

Resultaten kan exempelvis bidra till utvecklingen av precisionsmedicin.

– Att förstå människans genetik är grundläggande för utvecklingen av riktade behandlingar. De metoder som beskrivs i studien ger nya möjligheter, inte minst inom cancerområdet där T-celler är centrala för flera lovande typer av immunterapi, säger Gunilla Karlsson Hedestam.