Annons
Covid-19-siffror från Folkhälsomyndigheten:
Omikron smittsam men kräver mindre intensivvård
Foto: Istock

Omikron smittsam men kräver mindre intensivvård

En ny analys ger svart på vitt om hur annorlunda covid-19 påverkar oss i dag jämfört med tidigare.

27 feb 2023, kl 10:25
0

Omikron är mycket smittsam men ger mindre allvarliga symtom än tidigare varianter av covid-19-viruset sars-cov-2. Samtidigt ökar immuniteten mot covid-19 i befolkningen tack vare vaccinationer och genomgångna infektioner. Dessa faktorer har lett till att det har blivit färre patienter som måste få intensivvård på grund av covid-19. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i en ny analys av hur växlingen mellan olika virusvarianter förändrat covid-19 sedan starten av pandemin.

Omikron kom i slutet av 2021

Under pandemins första år, 2020, vårdades enligt Folkhälsomyndigheten sammanlagt 4 275 personer för covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar. Det var fler än det sammanlagda antalet IVA-vårdade för covid-19 under de två följande åren (3 366 under 2021-2022).

I början av 2021 tog den så kallade alfavarianten (då kallade den brittiska) över från de tidiga covid-19-varianterna. Alfa gav allvarligare sjukdom än de tidiga varianterna av coronaviruset och covid-19-vaccineringen hade precis startat. Under alfaperioden var det därför ännu fler per 100 000 invånare som behövde intensivvård för covid-19 än det hade varit när de tidiga varianterna dominerade.

Men redan när deltavarianten tog över på sommaren 2021 blev behovet av intensivvård för covid-19 lägre än i början av pandemin. Och i samband med att omikron blev den dominerande varianten i slutet av det året minskade det ännu mer.

Smittsammare variant

Sedan slutet av 2021 är det olika undervarianter av omikron som har dominerat covid-19-spridningen. I dag är det därför betydligt vanligare att patienter vårdas på IVA av en annan orsak, men också har covid-19. Tidigare var mönstret det motsatta, då var covid-19 oftast huvuddiagnos för de IVA-vårdade med covid-19.

En förklaring till förändringen ligger enligt Folkhälsomyndigheten i att omikron är en snällare variant som oftare drabbar de övre luftvägarna i stället för de nedre. Den andra förklaringen är att vi fått en allt högre immunitet mot covid-19.

Att intensivvårdsavdelningarna ändå fått ta emot en hel del covidsmittade patienter även under omikronperioden beror på att varianten är smittsammare.

– Om samhället har en stor smittspridning leder det också till att fler behöver sjukhusvård. Omikronvarianten är mycket smittsam men en lägre andel insjuknar med en allvarlig sjukdomsbild. När omikron tog över smittspridningen fanns det ett bättre skydd i befolkningen tack vare att många var vaccinerade och fler hade exponerats för sjukdomen, säger statsepidemiolog Anders Lindblom, i ett pressmeddelande.

Nya vågor kommer

För tillfället minskar spridningen av covid-19 både i Sverige och globalt. Men, framhåller Anders Lindblom, vi måste vara beredda på återkommande nya perioder med hög smittspridning:

– Vi vet nu att vi kommer att få fortsätta leva med covid-19 och Sverige liksom övriga världen behöver fortsatt följa utvecklingen noga. Vaccinen har fortfarande en mycket god effekt på risken för allvarlig sjukdom och det finns en god immunitet i befolkningen.