Annons
Sveriges EU-ordförandeskap
Bristsituationer i fokus för högnivåmöte i Malmö
Björn Eriksson och Emer Cooke.

Bristsituationer i fokus för högnivåmöte i Malmö

EU-samarbete ger lösningar under den globala läkemedelsbristen, menar EMA-chefen Emer Cooke.

9 feb 2023, kl 08:34
0

I dag håller Läkemedelsverket sitt första högnivåmöte under det svenska ordförandeskapet i EU. Ansvariga från samtliga EU-länders läkemedelsmyndigheter är på plats i Malmö, liksom företrädare för EU-kommissionen och EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Det växande problemet med brist på antibiotika och andra viktiga läkemedel är en av huvudpunkterna på agendan.

Ema-chefen deltar på högnivåmöte

– Bristsituationerna är ett globalt problem. Men genom samarbete på europeisk nivå kan vi hitta gemensamma lösningar, sade EMA-chefen Emer Cooke vid en pressträff i Malmö på torsdagsmorgonen.

Hon framhöll att pandemin faktiskt fört en god sak med sig genom att stärka EU-ländernas krissamarbete på läkemedelsområdet och EMA:s roll som samordnare av detta. Detta är, menade hon, till nytta i den nya krissituationen.

– Det var svårt för oss alla att förutse den kraftiga uppgång av luftvägsinfektioner som bidragit till antibiotikabristen, sade hon.

– Men sedan i november har vi arbetat intensivt för att förbättra läkemedelstillgången i Europa. Informationsutbyte mellan länderna är en viktig del i detta. Vi behöver veta var alla produkter finns vid olika tillfällen för ibland handlar det inte om en verklig brist utan om att produkten finns men inte där den behövs.

Diskuterar med olika tillverkare

Emer Cooke beskrev också att EMA och de nationella läkemedelsmyndigheterna nu har en tät kontakt med tillverkare av läkemedel:

– Vi får information om deras tillverkningskapacitet och diskuterar deras möjligheter att öka sin förmåga att leverera till Europa. I vissa fall finns det sådana möjligheter. Vi har till exempel fått kontakt med en indisk tillverkare som visade sig ha kapacitet att börja leverera till Europa.

Hon fick också frågan om de sanktionsavgifter för läkemedelsföretag som nu är på förslag i Sverige skulle kunna vara något för EU som helhet. Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat har regeringen lagt ett lagförslag som ger Läkemedelsverket möjlighet att ta ut höga straffavgifter av företag som inte anmäler annalkande bristsituationer i tid.

Passade på fråga om straffavgifter

Men den frågan passade hon vidare till Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson. Han medverkade vid pressträffen tillsammans med EMA-chefen inför det svenska ordförandeskapets första högnivåmöte om läkemedel.

– Den här typen av regler hanteras oftast bäst nationellt, svarade Emer Cooke.

Björn Eriksson beskrev i sitt svar att Läkemedelsverket tror att sanktionsavgifterna kan ge en positiv effekt, men att många andra åtgärder också behövs.

– Inom kort kommer vi att redovisa ett regeringsuppdrag om hur vi fortlöpande ska kunna ha en nationell lägesbild av tillgång och efterfrågan på läkemedel i Sverige. Det är jätteviktigt att få bättre överblick så att patienter och hälso- och sjukvård för en möjlighet till framförhållning.