Annons
147 000 har fått vaccin mot covid-19 på tre veckor

147 000 har fått vaccin mot covid-19 på tre veckor

Förutom storstadsregionerna har Region Jönköping vaccinerat flest, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

20 jan 2021, kl 15:15
0

Folkhälsomyndigheten har börjat att redovisa statistik över förbrukade doser av vaccin mot covid-19 för varje region. Sammanställningen visar inte helt överraskande att de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne ligger i topp över flest förbrukade doser. Därefter följer Region Jönköping.

Nästan 147 000 har fått vaccin mot covid-19

Fram tills den 17 januari hade nästan 147 000 personer i Sverige blivit vaccinerade mot covid-19. Statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att alla regioner har kommit igång med vaccineringen och ingen har rapporterat om att det skulle ha uppstått några problem.

Stockholm är den region som har förbrukat flest vaccindoser mellan vecka 52 och vecka 2. Där har totalt 32 549 doser förbrukats. Därefter följer Västra Götaland med 17 000 och Skåne med 16 025. I Region Jönköping har 8 590 doser förbrukats, vilket är flest om man bortser från storstadsregionerna.

De flesta vaccinationsdoserna kommer från Pfizer. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik är de enda regionerna som har börjat vaccinera med Modernas vaccin Kalmar och Uppsala. Dessa två regioner har tillsammans förbrukat 700 doser av Modernas vaccin.

Över 82 000 doser vaccin nästa vecka

Folkhälsomyndigheten redovisar också statistik över antalet vaccindoser som har levererats, eller planerar att levereras, vecka för vecka. Denna vecka beräknas totalt 66 300 doser vaccin att levereras varav alla är från Pfizer.

Nästa vecka är det planerat att Sverige totalt ska får 82 875 doser, varav 62 275 är från Pfizer och 15 600 doser är från Moderna. Från denna vecka och en tid framöver kommer Sverige att få färre doser från Pfizer än vad som var sagt från början.

Tidigare har flera regioner varit tveksamma till att börja vaccinera med Modernas vaccin eftersom det inte omfattas av något svenskt system för läkemedelsförsäkring. Detta innebär att de personer som drabbas av biverkningar av vaccinet inte kan garanteras att få ekonomisk ersättning. Men nu gör ett beslut från regeringen att regionerna kan påbörja vaccineringen, enligt Sveriges kommuner och regioner. Beslutet innebär att Kammarkollegiet får i uppdrag att täcka försäkringskostnader för eventuella biverkningar fram tills att det finns en lag som möjliggör detta.

I Folkhälsomyndighetens statistik redovisas det totala antalet vaccindoser som har förbrukats per angivet datum. Med förbrukade doser menas här de doser som regionerna har skickat till vaccinatörerna, enligt regionernas rapportering. Från och med vecka 2 finns siffror över faktiskt vaccinerade personer från de fyra regionerna Gotland, Jönköping, Stockholm och Västerbotten. Dessa siffror är inkluderade i Folkhälsomyndighetens statistik.