Annons
Priser på migränmediciner inte längre hemliga

Priser på migränmediciner inte längre hemliga

Efter NT-rådets beslut att premiera behandlingsalternativ med offentligt pris har prisbilden förändrats.

20 jan 2021, kl 11:36
0

Annons

NT-rådet kommer nu med en ny rekommendation till vården om användningen av migränläkemedel. Den handlar om anfallsförebyggande behandling vid svår kronisk migrän med så kallade CGRP-hämmare.

Den nya rekommendationen likställer de tre CGRP-hämmarna Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) eller Emgality (galkanezumab). NT-rådet, regionernas gemensamma organ för nationellt införande av nya terapier, skriver att de har jämförbar effekt och likvärdigt pris.

Migränläkemedel hade olika avtal

Detta kommer bara några månader efter att NT-rådet gick ut med en helt annan rekommendation om användningen av migränläkemedel. Regionerna råddes då att i första hand sätta in Emgality. Skälet var att det var det enda av de tre läkemedlen som hade ett helt offentligt och transparent pris. Aimovig och Ajovy omfattades däremot av avtal om sekretessbelagd återbäring vilket gjorde att slutpriset var hemligstämplat.

– Vi vill i möjligaste mån se transparens kring läkemedelspriserna. Det är mycket enklare för regionerna med offentliga priser än att hantera en mängd olika avtal med sekretessbelagda priser, sade Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet, då till Läkemedelsvärlden.

– Dels kräver hanteringen av avtalen mycket administrativt arbete hos regionerna. Och dels underlättar öppenhet kring priserna för sjukvården, som enklare kan värdera läkemedel och se direkt hur de påverkar budgeten.

Ändrat läge

Gerd Lärfars hoppades att beslutet skulle motivera fler företag att sträva efter transparent prissättning. Och så verkar det ha blivit, åtminstone när det gäller CGRP-hämmarna. Nu ingår alla tre läkemedlen i läkemedelsförmånen med officiellt pris utan återbäringsavtal.

– Regionerna vet nu vad läkemedlen faktiskt kostar och hur de påverkar budgeten, säger Gerd Lärfars i ett pressmeddelande.

Vid eventuella prisskillnader uppmanas regionerna att välja det mest kostnadseffektiva alternativet.

NT-rådet betonar i sin rekommendation även att det är viktigt att bara neurologer eller andra specialister förskriver de aktuella läkemedlen.