Annons
Ger fördel för läkemedel med offentligt pris
Foto: Istock

Ger fördel för läkemedel med offentligt pris

NT-rådet har i en rekommendation om migränterapier för första gången premierat läkemedel med offentligt pris.

29 sep 2020, kl 14:40
0

NT-rådet vill se fler läkemedel med offentligt pris. Därför tar nu rådet, som är regionernas gemensamma organ för införande av nya läkemedel, ett nytt grepp. I sin senaste rekommendation till regionerna om profylax vid kronisk migrän premierar NT-rådet ett av tre likvärdiga receptläkemedel eftersom detta har ett offentligt pris. De övriga två läkemedlens prissättning är däremot sekretessbelagd.

– Vi vill i möjligaste mån se transparens kring läkemedelspriserna. Det är mycket enklare för regionerna med offentliga priser än att hantera en mängd olika avtal med sekretessbelagda priser, säger Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet.

– Dels kräver hanteringen av avtalen mycket administrativt arbete hos regionerna. Och dels underlättar öppenhet kring priserna för sjukvården, som enklare kan värdera läkemedel och se direkt hur de påverkar budgeten.

Rekommenderar ett läkemedel med offentligt pris

Den aktuella rekommendationen handlar om CGRP-antagonisterna Emgality (galkanezumab), Aimovig (erenumab) och Ajovy (fremanezumab). CGRP-antagonisterna bygger, som Läkemedelsvärlden rapporterat, på en svensk upptäckt. De har funnits i ett par år och har inneburit en värdefull förbättring av behandlingen för patienter med kronisk migrän.

NT-rådets neurologiska experter bedömer de tre läkemedlen som medicinskt likvärdiga. De ingår samtliga i läkemedelsförmånen.

När det gäller Aimovig och Ajovy har företagen ett offentligt listpris som dock inte är det slutpris som regionerna verkligen betalar. Skälet till denna skillnad mellan listpris och verkligt pris är trepartsavtal som företagen och regionerna har enats om. Dessa avtal innebär att regionerna får återbäring med en del av kostnaden. Återbäringens storlek är sekretessbelagd.

Beträffande Emgality finns inget sådant avtal utan prissättningen är offentlig. Kostnaden för Emgality per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår är 546 000 kronor. Den kostnaden ligger enligt NT-rådet   och TLV på samma nivå som kostnaden efter återbäring för de två andra läkemedlen.

– I denna situation med tre likvärdiga läkemedel rekommenderar vi därför att regionerna i första hand väljer Emgality som har ett offentligt pris. Det är en fördel som bör lyftas upp. Vi hoppas att detta ska motivera fler företag att överväga att ha en öppen prissättning, säger Gerd Lärfars.

Läge för omprövningar

Hon är dock inte ute efter att slopa alla återbäringsavtal. Dessa bygger för receptläkemedel på trepartsöverläggningar mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, företag och regionerna. Överläggningarna har i huvudsak utvecklats för att underlätta införandet av nya och dyra läkemedel inom sjukvården.

– Återbäringsavtal har öppnat möjligheter för oss att få tillgång till viktiga läkemedel där det inte funnits några alternativ, säger Gerd Lärfars.

Att ge återbäring kan vara mer attraktivt för läkemedelsföretag än att sänka det offentliga priset eftersom det senare kan påverka prissättningen även i andra länder.

Men NT-rådet anser att trepartsöverläggningar och återbäringsavtal bör ses som en speciallösning i ett initialt skede av införandet av vissa nya läkemedel.

– När det sedan börjar komma flera likvärdiga läkemedel inom samma grupp bör man kunna gå över till offentliga priser utan avtal. Målet måste vara att de flesta nya läkemedel kan inkluderas i läkemedelsförmånerna utan särskilda insatser från regionerna, säger Gerd Lärfars.

– Regionerna har för närvarande ett 70-tal olika avtal att hantera och det kräver en hel del administrativt arbete. En del av dessa avtal har vi haft väldigt länge inom områden där det numer finns flera olika läkemedel. Det finns anledning för både regionerna och företagen att överväga förändringar i samband med att avtalen ska förnyas.