Hem Taggar Läkemedelsanvändning

Tag: Läkemedelsanvändning

Konkurrensen om läkemedelsgenomgångar ökar

Den nybildade företaget qp medtech erbjuder landsting och kommuner läkemedelsnära tjänster som läkemedelsgenomgångar på distans. Enligt företaget ska det förenkla arbetet och spara tid för läkarna.
24 jan 2007, kl 16:50

Tre av fyra kvinnor hämtade ut receptbelagt under det senaste året

Över 75 procent av alla kvinnor och 59 procent av alla män i Sverige har hämtat ut minst ett receptbelagt läkemedel under det senaste året. För första gången kan Läkemedelsvärlden presentera exakta...
26 sep 2006, kl 18:25

Läkemedelskostnaden för äldre kan minska med 300 miljoner kronor

Förbättrad läkemedelsanvändning kan minska samhällets kostnad för läkemedel till patienter på äldreboende med upp till 300 miljoner kronor. Därför uppmanar nu Apoteket kommuner och landsting att söka bidrag från regeringens stimulansbidrag för...
8 sep 2006, kl 12:53

Apodos misstänks
driva upp förskrivning

En studie i Halland visar att förskrivningen av bensodiazepiner är sex gånger högre för Apodospatienter i Laholm än för receptpatienter i samma ålder. Frågan är om det enbart beror på skillnad i...
16 maj 2005, kl 16:11

Läkemedelskommittéerna fokuserar på de gamla

Landstingens läkemedelskommittéer har vid det senaste gemensamma ordförandemötet beslutat att under det kommande året arbeta för att läkemedelsbehandlingen bland äldre blir bättre. Bland annat ska man hitta former för att förbättra det...
3 maj 2005, kl 13:11

Åldringar får upp till 25 läkemedel varje dag

Enligt två undersökningar från Komrev, en del av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers, är det inte ovanligt inom dagens äldrevård att en person får 25 olika mediciner varje dag, med ett genomsnitt på tio.
8 apr 2005, kl 13:53

Apoteket byter in gamla läkemedel mot nya

För att få bort alla gamla tabletter som ligger och skräpar i de svenska badrumsskåpen, har Apoteket AB beslutat att erbjuda inbyte av samtliga gamla, utgångna läkemedel mot nya.
1 apr 2005, kl 16:13

Var tredje förskrivning till äldre i USA olämplig

Närmare 30 procent av de recept som skrivs ut till personer över 65 år i USA gäller läkemedel som bedöms som olämpliga för äldre personer.
23 mar 2005, kl 10:31

Positivt gensvar på initiativ om ny centrumbildning

Planerna på ett kompetenscentrum med fokus på uppföljning av läkemedelsanvändningen (se LMV 12/04), sannolikt i landstingens och Apotekets regi, har nu presenterats och förankrats i landsting och hos andra aktörer. Initiativtagarna hoppas...
24 feb 2005, kl 14:33

Planer på nytt centrum konkretiseras

Planerna på ett landstingsgemensamt kompetenscentrum, Centrum för uppföljning av läkemedels användning, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat om, blir nu allt mer konkreta.
7 feb 2005, kl 11:46

Landstingsinitiativ för bättre användning förbereds

Landstingsförbundet avvisade i fjol förslaget om ett nytt Centrum för rationell läkemedelsanvändning (Cerla). Nu snickrar landstingen på ett förslag där huvudmännen själva samt läkare och apotekare får större inflytande.
22 okt 2004, kl 17:45

Många äldre får olämpliga läkemedel

I ännu en rapport konstaterar nu Socialstyrelsen att läkemedelsanvändningen hos äldre har brister. Var fjärde patient i en tillsynsundersökning var ordinerad läkemedel som bör undvikas.
4 okt 2004, kl 18:52

Ny terapi gav fler läkarbesök

En studie som publicerades i Archives of Internal Medicine (2004;164: 1525-1530) visar ett tydligt samband mellan lansering av nya läkemedel och en ökning i antalet sjukdomsdiagnoser och läkarbesök för, i det här...
27 aug 2004, kl 10:56

Danska apotek får mer konkurrens

Danska läkare uppmanas skicka recept till en privat firma som letar upp det billigaste alternativet i Europa. Sen skickas preparatet med post till patienten. Det kan ge läkemedel upp till 30 procent...
28 okt 2003, kl 12:25

Danska apotek får mer konkurrens

Danska läkare uppmanas skicka recept till en privat firma som letar upp det billigaste alternativet i Europa. Sen skickas preparatet med post till patienten. Det kan ge läkemedel upp till 30 procent...
28 okt 2003, kl 12:25

Danska apotek får mer konkurrens

Danska läkare uppmanas skicka recept till en privat firma som letar upp det billigaste alternativet i Europa. Sen skickas preparatet med post till patienten. Det kan ge läkemedel upp till 30 procent...
28 okt 2003, kl 12:25