Annons

Var tredje förskrivning till äldre i USA olämplig

Närmare 30 procent av de recept som skrivs ut till personer över 65 år i USA gäller läkemedel som bedöms som olämpliga för äldre personer.

23 mar 2005, kl 10:31
0

I en studie, som publicerades i februarinumret av Journal of the American Geriatrics Society, följdes läkemedelsanvändningen hos mer än 157 000 personer över 65 år under en 18-månadersperiod 2000-2001. Forskarna undersökte 33 läkemedel som klassas som potentiellt olämpliga enligt en lista kallad Beers Criteria. Förutom att vart tredje recept gällde olämpliga läkemedel var det fem procent som fick ett av de elva läkemedel som äldre patienter helt bör undvika.
Författarna menar att en orsak kan vara att läkarna tvivlar på att läkemedlen verkligen orsakar så allvarliga biverkningar.
De åtgärder som föreslås för att åstadkomma en förbättring är olika automatiska varningssystem som säger ifrån när ett felaktigt läkemedel skrivs ut. ?Inte ens den bästa läkaren kan hålla alla interaktioner och biverkningar i huvudet?, påpekar författarna.