Annons

Dödsfall stoppade lovande läkemedel mot multipel skleros

Ett andra fall av den sällsynta neurologiska sjukdomen PML har bekräftats hos en patient som behandlats med MS-läkemedlet Tysabri, som nyligen drogs tillbaka från marknaden i USA.

23 mar 2005, kl 10:37
0

Annons

Den 28 februari i år drog företagen Biogen och Elan tillbaka läkemedlet Tysabri (natalizumab) från marknaden. Det berodde på ett rapporterat dödsfall i infektionssjukdomen PML (progressiv multifaktoriell leukoencefalopati). br
Nyligen har även ett andra tidigare misstänkt fall av PML bekräftats. Båda patienterna hade fått mer än två års behandling med Tysabri i kombination med Avonex (Interferon beta-1a). Hittills har inga fall av PML rapporterats hos patienter som fått Tysabri eller Avonex i monoterapi.

Nedtryckt immunförsvar
Professor Sten Fredrikson vid neurologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har haft patienter som deltagit i kliniska prövningar med Tysabri.
På sitt sätt var biverkningen oväntad, menar han, eftersom läkemedlet har prövats i två år. Men PML är en slags infektion som kan förekomma hos patienter som har nedtryckt immunförsvar i nervsystemet och med Tysabri försöker man sålla bort T-cellerna från nervsystemet.
? På så sätt kan man förstå hur bieffekten uppträder, säger han.
Företagen ska nu tillsammans med FDA bedöma hur man går vidare, om läkemedlet eventuellt kan ges under en begränsad tid eller i monoterapi.
Det var i slutet av förra året som FDA godkände Tysabri på ettårsdata. Det skulle precis börja skrivas ut på licens i Sverige.
? Så det föll på målsnöret vilket var synd eftersom förväntningarna var stora, säger Sten Fredrikson.