Annons

Ezetrol kan ge ovanlig muskelbiverkan

Enligt Läkemedelsverket har ett fall av muskelsönderfall (rabdomyolys) rapporterats vid behandling med det kolesterolsänkande läkemedlet Ezetrol. Inom EU pågår nu en uppdatering av produktinformationen.

23 mar 2005, kl 14:17
0

Ezetimib (Ezetrol) är det första av en ny klass läkemedel mot förhöjda blodfetter som hämmar upptaget av kolesterol från tarmen. Det rekommenderas för behandling i kombination med en statin till patienter med höga blodfetter, när statinbehandlingen enbart inte har gett effekt. Ezetimib i monoterapi kan ges till patienter där statiner är olämpliga eller inte tolereras.
I Sverige har försäljningen successivt gått upp sedan ezetimib började marknadföras 2003. I det svenska biverkningsregistret SWEDIS finns ett 10-tal rapporter muskelvärk. Nu har det även kommit en rapport om muskelsönderfall (rabdomyolys). En 44-årig man med hyperlipidemi, diabetes och njurinsufficiens fick efter nio månaders behandling med atorvastatin fick tillägg av ezetimib.
Efter ett par dagar fick han värk i ljumskar och lår och lades efter en vecka in på sjukhus där man konstaterade läckage av muskelenzymer.
Inom ramen för det europeiska läkemedelssamarbetet pågår mot bakgrund av de nya data om rabdomyolys en uppdatering av produktinformationen.
Patienter som påbörjar behandling med ezetimib ska informeras om risken för muskelbiverkningar och kontakta sjukvården så snart muskelvärk, ömhet eller svaghet, som inte kan förklaras på annat sätt, uppträder.