Annons

FDA banar vägen för individualiserade läkemedel

Rätt läkemedel till rätt person. Det är den eviga behandlingsdrömmen som FDA nu hoppas hjälpa fram med nya och tydligare riktlinjer.

23 mar 2005, kl 16:51
0

De nya riktlinjerna klargör hur myndigheten bedömer ansökningar som innehåller farmakogenomiska data, och vilka underlag som kommer att krävas för ett godkännande. Förhoppningen är att fostra industrin till att i större utsträckning ta till sig de nya tekniker som kommer att göra framtidens läkemedel än mer träffsäkra.

Redan idag finns ett antal godkända läkemedel som tillämpar den nya teknologin. Det finns till exempel gentester som identifierar de cancerformer som har god chans att svara på en särskild behandling. Den kunskapen har använts vid utvecklingen av riktade terapier som bröstcancerläkemedlet Herceptin, Glivec som används vid kronisk myeloisk leukemi, och Erbitux mot kolorektalcancer.