Annons

Skillnader i förskrivning av olämpliga läkemedel

Det är stora skillnader i vården av äldre. Kvinnor förskrivs i högre grad olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser.

30 mar 2016, kl 10:47
1

Årets rapport för Öppna jämförelser visar att en större andel kvinnor, både i hemtjänsten och i särskilt boende, får läkemedel som klassas som olämpliga för äldre.

Användning av vissa läkemedel kan innebära en betydande risk för biverkningar hos äldre i och med att flera förändringar sker i kroppen med stigande ålder som påverkar hur läkemedel omsätts och verkar. Vissa läkemedel bör därför undvikas till äldre om det inte finns särskilda skäl för behandling. Som olämpliga läkemedel till äldre ingår bland annat lugnande och sömngivande bensodiazepiner med lång halveringstid, det smärtstillande medlet Tramadol och sömnmedlet propiomazin.

Andelen personer, 75 år och äldre, med förskrivning av olämpliga läkemedel var 8,1 procent år 2015. Andelen i åldersgruppen i hemtjänsten som behandlades med minst ett av fyra olämpliga läkemedel var 10,9 procent. I Ydre kommun låg olämpliga läkemedel på 2,4 procent medan det var 24,4 procent i Ljusnarsberg.

– Det är stora lokala skillnader mellan exempelvis hemtjänst i olika delar av landet och förskrivning av olämpliga läkemedel. Kommuner som har för hög andel måste verkligen samverka med landstinget kring förskrivningen, säger Kalle Brandstedt, som är ansvarig för indikatorer och öppna jämförelser av äldreomsorg på Socialstyrelsen.

– Generellt har förskrivningen av olämpliga läkemedel minskat. Tidigare har vi inte haft uppdelat på olika grupper så som hemtjänst och särskilt boende. Förskrivningen av olämpliga läkemedel till gruppen 75 år och äldre har minskat, men vi har inte följt den gruppen så länge och kan därför inte dra några säkra slutsatser, säger Kalle Brandstedt.

Vad skillnaderna beror på är dock svårt att svara på och upp till varje kommun och landsting att gå vidare med.

– Vi saknar behovsuppgifter, det är någonting man måste arbeta med lokalt. Läkemedelsförskrivningen sker mellan läkare och den enskilde äldre. Därför är det viktigt att belysa vad det är för diagnos eller tillstånd som ligger bakom, säger Kalle Brandstedt.

Materialet kan användas som ett slutunderlag för kommun och landsting, men också en transparens för medborgare och verksamheter.

– Man får en status på hur det ser ut, med exempelvis läkemedelsförskrivning och äldre, både nationellt och lokalt, säger Kalle Brandstedt.

Det är sjätte året i rad som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen gemensamt publicerar rapporten Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Bra att man följer upp förskrivning av olämpliga läkemedel! I MinMedicinApp är dessa läkemedel markerade med en varningstriangel!