Hem Taggar öppna jämförelser

Tag: öppna jämförelser

Skillnader i förskrivning av olämpliga läkemedel

Det är stora skillnader i vården av äldre. Kvinnor förskrivs i högre grad olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser.
1
30 mar 2016, kl 10:47

Nästan 70 procent lever fem år efter konstaterad cancer

Cancervården blir allt bättre, men skillnaderna mellan landstingen består.
3 dec 2014, kl 11:48

Färre frågar om andra läkemedel

Överlevnaden för dem som drabbas av till exempel bröstcancer och hjärtkärlsjukdomar förbättras. Däremot tycks vårdpersonal bli sämre på att fråga patienter om vilka läkemedel de använder.
3 dec 2013, kl 12:26

Öppna jämförelser för läkemedel

Stora skillnader vid användning av lugnande medel mellan landstingen och en långsamt minskande antibiotikaförskrivning. Det är några av slutsatserna av de öppna jämförelserna som nu presenterats.
14 jun 2013, kl 15:14