Annons

Läkemedel mot mjältbrand godkänt

Ett nytt injicerbart läkemedel mot mjältbrand har godkänts av amerikanska FDA.

30 mar 2016, kl 07:30
0

Amerikanska livsmedelsverket, FDA, har nyligen godkänt ett injicerbart läkemedel, Anthim, obiltoxaximab, som behandling av lungmjältbrand i kombination med antibakteriella läkemedel.

Mjältbrand, även kallad antrax, är en mycket allvarlig och sällsynt infektionssjukdom. Den förekommer främst hos djur, men även människor kan smittas. Mjältbrand orsakas av bakterien bacillus anthracis som bildar sporer som kan spridas genom luften, via smittat kött eller genom ett sår som förorenats av något som sjuka djur varit i kontakt med. Sjukdomen smittar dock inte mellan människor.

Läkemedlet Anthim är en monoklonal antikropp om neutraliserar toxiner som producerats av bakterien som orsakar sjukdomen.

Anthim godkändes via FDAs program Animale rule, som tillåter att godkännandet bygger på effektresultat från välkontrollerade djurstudier, när det inte är möjligt eller etiskt att genomföra effektstudier på människa. Studierna visade att fler djur som behandlats med Anthim levde jämfört med djur som behandlats med placebo. Läkemedlet i kombination med antibakteriella läkemedel resulterade i högre överlevnad än enbart antibakteriell behandling.

Säkerheten för läkemedlet utvärderades i 320 friska frivilliga försökspersoner. De vanligaste biverkningarna var bland annat nässelfeber, huvudvärk, luftvägsinfektioner och klåda.