Annons

Utreder om HPV-vaccin ska ges till pojkar

Folkhälsomyndigheten ska utreda om även pojkar ska få HPV-vaccin. Dock tror vaccinationsansvarig på Folkhälsomyndigheten att det kan bli svårt att motivera hälsoekonomiskt.

29 mar 2016, kl 10:17
0

Annons

En arbetsgrupp som ska börja titta på frågan håller på att sättas ihop. Gruppen ska förutom den hälsoekonomiska analysen även titta på 13 andra faktorer som ska utredas enligt smittskyddslagen. Därefter ska arbetsgruppen ge ett beslutsunderlag till regeringen gällande frågan om HPV-vaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet även för pojkar, uppger Ekot.

Efter omfattande utredningar infördes vaccinet mot HPV-virus i det allmänna vaccinationsprogrammet år 2010. Då kom man fram till att det inte var motiverat att ge vaccinet till pojkar. Det togs fram för att främst skydda flickor och kvinnor mot livmoderhalscancer, men på senare år har man sett en förstärkt koppling mellan HPV-virus och flera andra cancersorter.

– Det framkommer mer och mer att vaccinet är säkert och effektivt. Det har fått utvidgad indikation även för analcancer och därför ska vi göra en utredning för att se om det är hälsoekonomiskt effektivt att även ge vaccinet till pojkar, säger, Ann Lindstrand, barnläkare och chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Hon menar att vaccinet skulle ge pojkarna individuellt ett gott skydd mot bland annat anal-, svalg-, tonsill-, och peniscancer. Dock tror Ann Lindstrand att det kan bli svårt att få vaccinet till pojkar hälsoekonomiskt försvarbart.

– Man ska inte föregå analysen men det är en relativt liten sjukdomsbörda och väldigt många pojkar som måste vaccineras i decennier innan vi kan se någon effekt på sjukdomsbördan, säger hon.

I andra länder där man har räknat på det, som i exempelvis Norge, har det inte varit försvarbart rent hälsoekonomiskt att låta vaccinet ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet, enligt Ann Lindstrand. Dock menar hon att det är viktigt att Sverige gör en egen utvärdering.

– Varje land måste göra sin läxa eftersom det är stora skillnader i vårdutnyttjande och kostnad mellan olika länder, säger hon.

Även om det kan bli svårmotiverat hälsoekonomiskt menar Ann Lindstrand att vaccinet är säkert och effektivt för pojkarna samt att man skulle få en större effekt på de cancerframkallande HPV-sorterna om även pojkar vaccinerades.

– Även etiskt vore det bra att vaccinera pojkar i och med att vi då även når och kan skydda män som har sex med män. Heterosexuella män får ett indirekt skydd när flickorna vaccineras, men män som har sex med män får inte del av det flockskyddet.

Utredningen pågår under hösten och till våren 2017 väntas ett beslutsunderlag med en rekommendation lämnas till regeringen.