Ny metod ska ge färre långdragna förlossningar

Genom att mäta mjölksyra i fostervattnet kan antalet långdragna förlossningar minskas. Nu införs metoden på Södersjukhuset i Stockholm.

29 mar 2016, kl 08:00
0

Annons

Eva Wibert-Itzel. Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Södersjukhuset

Med ett laktatprov på det fostervatten som läcker ut vid en förlossning kan läkare och barnmorskor få värdefull information om hur förlossningen fortskrider. Nu införs metoden på Södersjukhuset i Stockholm och målet är att minska antalet långdragna förlossningar.

– I studier har vi sett ett statistiskt signifikant samband mellan höga laktatvärden och operativt avslutade förlossningar (sugklocka eller kejsarsnitt, reds anm.), säger Eva Wiberg-Itzel, överläkare vid kvinnokliniken på Södersjukhuset och som utvecklat metoden under många års forskning.

Eftersom livmodern är en muskel producerar den, liksom som andra muskler i kroppen, mjölksyra vid kraftig ansträngning utan återhämtning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet i de fall där förlossningen stannar av får vårdpersonal information om värkarbetet och livmoderns status. Normala mjölksyrenivåer innebär att livmodern orkar arbeta mer medan höga mjölksyranivåer tyder på att livmodern är uttröttad.

Med metoden kan man både identifiera kvinnor som sannolikt kommer att kunna föda normalt om de får värkstimulerande dropp, och kvinnor där dropp i många fall inte kommer att räcka utan där barnet ofta behöver förlösas med sugklocka eller kejsarsnitt.

– Min förhoppning är vi kan bli mer individanpassade när det gäller förlossningar och kunna fatta beslut om till exempel kejsarsnitt i ett tidigare skede än i dag, säger Eva Wiberg-Itzel.

Ungefär 20 procent av alla förlossningar räknas som värksvaga. I Sverige rör det sig om cirka 20 000 förlossningar om året. Förutom risker för barnet och kvinnan innebär utdragna förlossningar också en ökad risk för blödningar och infektioner hos kvinnan, och senare i livet även inkontinens och framfall. Eva Wiberg-Itzel ser också fördelar ur ett vårdperspektiv om antalet långdragna förlossningar kan minskas.

– Om vi kan undvika långa och utdragna förlossningar där kvinnor ofta har värkar i många timmar utan att förlossningen går framåt är det inte bara bra för kvinnan och det ofödda barnet. Vi kan också få ett bättre flöde på förlossningsavdelningarna kan utnyttja befintliga förlossningsplatser på ett bättre sätt, säger Eva Wiberg-Itzel.

Hittills har cirka 5 000 förstföderskor på Södersjukhuset ingått i Eva Wiberg Itzels olika studier och nu inför man alltså laktatmätning av fostervatten i den ordinarie verksamheten. Vid uppföljning av resultaten kommer man också att göra en hälsoekonomisk bedömning för att se om vårdtid och antalet operativa ingrepp i samband med förlossning minskar.

– Om det faller väl ut är tanken att sprida metoden till fler kliniker och om något år kan det vara klinisk praxis, tror Eva Wiberg-Itzel.