Annons

Doktor på nätet, bra eller bortkastade pengar?

Tjänster där en läkare ringer upp via ett videosamtal växer. Men vad är den faktiska nyttan för patienten? Det frågar sig Micaela Toresson i ett blogginlägg.

24 mar 2016, kl 11:00
0

Annons

Om bloggen

Här bloggar vi på redaktionen om saker och ting som rör sig i våra huvuden och i vår omvärld.

Tjänster där man via internet kan boka en läkartid och en läkare ringer upp via ett videosamtal växer. Det påstås att tiotusentals användare är nöjda. Men vad patienterna egentligen får ut av det är inget riktigt läkarbesök enligt min åsikt. Läkaren skulle kunna ge råd eller recept på exempelvis hostmedicin, som enligt studier inte har någon bevisad effekt, eller skriva en remiss och uppmuntra patienten till att söka vidare vård. Det sker inget fysiskt möte med en kroppsundersökning.

Att ha regelbunden kontakt med sin personliga läkare flera gånger digitalt jämfört med att träffa någon ny läkare ”på riktigt” ser jag som något positivt. Men om man däremot har kontakt med olika läkare för första gången i digitala möten blir effekten den motsatta.

I Storuman, i Västerbotten, används distanslösningar som en del i vårdkedjan. Där kan robotstyrt hjärtultraljud ske på distans och nordväst om Storuman, i Slussfors, kan patienter gå till virtuella hälsorum för provtagning med eller utan assistans. Patienter kan mäta blodtryck, blodsocker, blodvärde och till och med venösa blodprov med hemtjänstens hjälp. I Norrlands inland är avstånden till sjukhus och vårdcentraler långa. Där fyller dessa tjänster en viktig funktion och är ett komplement till de traditionella vårdformerna. Patienten är i fokus och kan få den bästa vården för just sig. Där kan man göra en bedömning om Agda 85 år ska resa långt för en rutinkontroll eller om det är bättre om hon tar sig till ett närliggande virtuellt hälsorum och kanske har ett virtuellt möte med läkare eller sjuksköterska. Eller om en annan patient ska behöva åka 40 mil för att få träffa en specialist. Då kanske det är bra om patienten kan få tillgång till den yppersta kompetensen i det egna landstinget eller nationellt via virtuella möten.

Även om patienter tycker att det är smidigt att få kontakt med läkare via ett videosamtal är det viktigt att värdera den faktiska nyttan för patienten. Jag tror att det i många fall kan vara bättre att ringa ett kostnadsfritt samtal till vårdguiden 1177 för att få rådgivning. Jag är öppen för att vissa patienter kan ha nytta av tjänsten, möjligen vid urinvägsinfektion, där man tidigare fått diagnosen och tydligt känner igen symtomen. Att då kunna få ett recept utskrivet är tidsbesparande för både vården och patienten. Men att kalla det för ett läkarbesök tycker jag sänder fel signaler.

En vän till mig använde sig av tjänsten då hon under en längre tid haft besvär med hosta. Läkaren ringde upp henne, gav rådgivning, skrev ut recept på hostmedicin och uppmanade henne att söka läkarhjälp för att utreda om det var lunginflammation. Hon kände att hon fick bra hjälp, men att få recept på hostmedicin, som det inte finns någon grund för att den verkligen hjälper och uppmanas att söka läkarbesök igen, är det så bra egentligen?

Ett digitalt läkarbesök kan aldrig generellt ersätta ett traditionellt läkarbesök, utan bara komplettera i vissa fall.