Annons
Brist på läkemedel för epiduralbedövning

Brist på läkemedel för epiduralbedövning

Just nu är det brist på bedövningsmedlet sufentanil som bland annat används vid smärtlindring under förlossning.

18 okt 2019, kl 13:06
0

Annons

På grund av leverantörsbyte är det brist på bedövningsmedlet Sufenta (sufentanil) i injektionsform, meddelar Region Stockholm via Janusinfo.

Bristen kan komma att drabba födande kvinnor i behov av epiduralbedövning, postoperativa patienter och andra patientgrupper.

Vid bristsituationer kan i vissa fall en typ av smärtlindring ersättas med en annan. När det gäller epiduralbedövning är det dock svårt att ersätta sufentanil med en annan opiat, enligt Janusinfo.

I Region Stockholm föreslås därför att den sufentanil som finns tillgänglig sparas för epiduralbedövningar på de sjukhus som har förlossningsverksamhet, men det är upp till var och en av vårdgivarna att fatta beslut om detta. Däremot ska läkemedel inte förflyttas mellan vårdgivarna, skriver Janusinfo.

Bristsituationen beräknas pågå till mitten av november då ny leverans bedöms komma.