Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.

Johan Carlsons uppdrag blir förlängt till 2021

Regeringen har beslutat att förlänga Johan Carlsons uppdrag som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

18 Okt 2019, kl 13:35
0

Regeringen har fattat beslut om att förlänga Johan Carlsons anställning som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 31 mars 2021.

Johan Carlson har varit Folkhälsomyndighetens generaldirektör sedan myndigheten bildades 2014 genom en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Han har en bakgrund som infektionsläkare och blev 2009 chef för Smittskyddsinstitutet.

Det var Johan Carlson som på regeringens uppdrag utredde hur den nya Folkhälsomyndigheten skulle utformas.

Hans förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten förlängs till och med 31 mars 2021, det år då han fyller 67 år.

– Det är givetvis väldigt roligt att ha fått regeringens förtroende att leda myndigheten ytterligare en tid. Att vara chef för Folkhälsomyndigheten är det mest spännande jobb jag kan tänka mig och jag hoppas kunna bidra till att ytterligare utveckla myndighetens arbete och stärka folkhälsan under kommande år, kommenterar Johan Carlson.