Annons
Billigt och säkert starta förlossning med Cytotec

Billigt och säkert starta förlossning med Cytotec

Bästa metoden för igångsättning av förlossning är med läkemedelt Cytotec i oral form, visar ny avhandling.

5 okt 2018, kl 11:58
0

Annons

I sin doktorsavhandling, som läggs fram i dag fredag, har förlossningsläkaren Tove Wallström, Karolinska institutet/Södersjukhuset, undersökt vilken metod som är mest effektiv och säker vid igångsättning av en förlossning. Avhandlingen baseras på fem studier som bland annat undersökt antalet kejsarsnitt med olika typer av igångsättning.

Metoderna som jämfördes var läkemedel som får livmoderhalsen att mogna, som Cytotec (misoprostol) i oral lösning, Minprostin (misoprostol) som vaginal gel eller vaginalinlägg med Propess (dinoprostol). I jämförelsen ingick också ballongkateter, håltagning av fosterhinnan eller värkstimulerande dropp med oxytocin.

I andra studier undersöktes andelen kvinnor med brusten livmoder (uturusruptur) efter förlossningsinduktion med Cytotec, Minprostin eller ballongvidgning, eller med ingen behandling alls. Samtliga kvinnor hade genomgått minst ett kejsarsnitt innan, något som är en känd risk för uturusruptur vid en senare vaginal förlossning.

Även tiden till förlossning efter förlossningsstart med antingen Cytotec eller Misodel (misoprostol), en vaginal gel med långsam frisättning av den aktiva substansen, undersöktes.

Resultaten visar att Cytotec i oral form gav minst andel kejsarsnitt av de undersökta metoderna. Cytotec ökade heller inte risken för uturusruptur generellt eller hos kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt, samt innebar mindre andel uturusrupturer än igångsättning med Minprostin (cirka 30 procent jämfört med 43 procent).

Vidare innebar oral Cytotek längre tid till förlossning efter påbörjad behandling än med vaginalgelen Misodel, som däremot innebar en större risk för överstimulering och stress hos fostret.

Sammantaget konstatera Love Wallström i sin avhandling att Cytotec i oral lösning är ett billigt, effektivt och säkert sätt att inducera förlossning hos kvinnor med omogen livmoderhals, och att läkemedlet kan användas även för kvinnor som tidigare genomgått kejsarsnitt.

Oral Cytotec är också vad som rekommenderas av International federation of gynecology an obstetrics vid igångsättning.

Love Wallström är doktorand vid institutionen för klinisk forskning och utbildning vid Karolinska institutet/Södersjukhuset och lägger fram sin doktorsavhandling i dag fredag.